OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Charytatywna zumba za nami
3 listopada 2011 roku

Charytatywna zumba za nami

6 621,26 złotych zebrano w minioną sobotę, 29 października 2011 roku podczas II Maratonu Charytatywnego Zumba Fitness. Pieniądze przekazano Oddziałowi Rehabilitacyjnemu dla Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim, a także Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego.

W maraton zumby tym razem odbył się w ostrowskiej dyskotece Protektor i wzięło w nim udział ponad 200 osób. Młodzi ludzie, aby w nim uczestniczyć wykupili wcześniej bilet cegiełkę. Niektórzy również wpłacili większą kwotę.

* zumba-18 

Podczas sobotniej imprezy w sumie zebrano 6 621,26 złotych. Oddział Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał 4 160,00 złotych, a hospicjum we Wrocławiu przekazano 2 461,26 złotych.

- Za otrzymane pieniądze zakupimy kule do nauki chodzenia oraz drobny sprzęt rehabilitacyjny: piłki, wałki i platformy równoważne – mówi Lilianna Dudek – Tuliszka, ordynator Oddziału Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ostrowie Wielkopolskim.

* zumba-63

Akcję tą rok temu zainicjowała w Ostrowie Wielkopolskim instruktorka Marika Wojtowicz, która do współpracy zaprosiła kilkunastu instruktorów z całej Polski.

- Już po raz drugi udało nam się zorganizować maraton dzięki pomocy wielu ludzi. Cieszę się bardzo, że zgłasza się do nas coraz więcej osób, którzy chcą pomóc chorym dzieciom – wyjaśnia Marika Wojtowicz.

Kolejna zumba odbędzie pod koniec listopada, z której dochód przeznaczony zostanie na dożywianie zimą zwierząt ze schroniska. Akcję wspiera Ostrowskie Stowarzyszenie Miłośników Zwierząt oraz lokalne firmy.

Organizatorem maratonu jest I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Kampałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim.                             

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 751