OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy Komendant i harcówka
4 listopada 2011 roku

Nowy Komendant i harcówka

Harcmistrz Dariusz Potasznik został ponownie wybrany na komendanta Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski. Tuż przed rozpoczęciem XII Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego ostrowscy harcerze otworzyli nowo wyremontowaną harcówkę.

W sobotę, 29 października 2011 r. uroczystego przecięcia wstęgi dokonali starosta ostrowski Paweł Rajski i komendant hufca hm. Dariusz Potasznik. W „Harcowni”, bo taką nazwę wybrali harcerze dla pomieszczenia, w którym będą odbywać się zbiórki, awansowano na stopień przewodniczki druhnę Paulę Borek. Na potrzeby harcówki adaptowano pomieszczenia po dawnej siedzibie Straży Pożarnej przy ul. Staszica, mieszczące się tuż obok siedziby Komendy Hufca. Remontem zajęli się sami harcerze.

* zjazd_058.jpg

* zjazd_043.jpg

Dalsze uroczystości związane z XII Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym Hufca ZHP Ostrów Wielkopolskiprzeniosły się do auli I Liceum Ogólnokształcącego. Podczas obrad dotychczasowy komendant, Dariusz Potasznikjednogłośnie wybrany został na drugą kadencję. Zastępcą ds. organizacyjnych została hm. Maria Dybała, z-cą ds. programowych phm. Jarosław Ruch, skarbnikiem pwd. Przemysław Pietrzak, za kształcenie odpowiadać będzie phm. Lidia Góralska, za rozwój liczebny phm. Izabela Potasznik oraz za wizerunek hm. Józefa Szlachta. Podjęto również decyzję o niepowoływaniu hufcowego Sądu Harcerskiego. Nową Komisję Rewizyjną tworzą: phm. Paweł Staszak - przewodniczący, phm. Jerzy Hnatyk i pwd. Karolina Zmyślona.

Zjazd był okazją do podsumowania minionej 4-letniej kadencji i podziękowania osobom, które wspierały działalność Hufca i jego starania o dodatkowe pomieszczenia. Podziękowania złożono byłemu staroście, Włodzimierzowi Jędrzejakowi oraz skierowano do nieobecnego podczas Zjazdu byłego prezydenta miasta Radosława Torzyńskiego. Specjalne podziękowanie z rąk komendanta odebrał Rafał Nowak, lokalny przedsiębiorca. Podziękowanie i „tytuł szkoły przyjaznej harcerstwu” odebrała z rąk Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej z Poznania hm. Jarosława Rury dyrektor SP w Szczurach Bernadetta Jaszczyk.

* zjazd_037.jpg

Poradnik z informacjami o harcerzach i folder z monetą stulecia harcerstwa otrzymał z kolei obecny starosta Paweł Rajski na dalszą dobrą współpracę. Starosta zapewnił, że ostrowscy harcerze mogą liczyć na wsparcie władz miejskich i powiatowych przy organizacji Jubileuszowego Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, który odbędzie się w 2012 r. w Ostrowie. A wszystko wskazuje na to, że Jubileusz będzie jednym z ważniejszych wyzwań w nowej kadencji. Hufiec Ostrów jest jedynym w Wielkopolsce, który od kilku lat zwiększa stan osobowy. Zadaniem na przyszłe lata jest rozwinięcie tego ruchu również poza Ostrowem, na terenie całego Powiatu Ostrowskiego.

Odwiedzin: 1009