OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ćwiczenia taktyczno-bojowe WIADUKT 2007
2 października 2007 roku

Ćwiczenia taktyczno-bojowe WIADUKT 2007

W dniu 27 września w Skalmierzycach o godzinie 10.00 odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe pod kryptonimem WIADUKT 2007. Ćwiczenia obejmowały symulację katastrofy drogowej i aktu terroru, a ich celem było sprawdzenie praktycznego współdziałania zespołów ratownictwa medycznego oraz struktur reagowania kryzysowego różnych szczebli z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Na wiadukcie kolejowym w Skalmierzycach doszło do zderzenia samochodu osobowego z autobusem wycieczkowym i cysterną przewożącą olej opałowy. W rozbite pojazdy uderzył samochód konwojowy Służby Więziennej z Ostrowa Wielkopolskiego, z którego zbiegło trzech więźniów. Dwóch z nich uciekło w kierunku południowo-zachodnim, w stronę pobliskich zabudowań. Jeden ze zbiegów, który doznał obrażeń w wyniku wypadku, zabrał broń ciężko rannemu strażnikowi i sterroryzował pasażerów autobusu. W wyniku zderzenia doszło wycieku paliwa z cysterny.

O zdarzeniu Policję poinformował jeden z rannych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Równocześnie wypadek zgłosił kierowca przejeżdżającego obok samochodu dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Funkcjonariusze Centrum Powiadamiania Ratunkowego w obliczu zdarzenia masowego natychmiast przekazali informację Staroście Ostrowskiemu oraz uruchomili pomoc ze strony służb medycznych i straży pożarnej.

Starosta Ostrowski zarządził natychmiastowe, wspólne posiedzenie Powiatowego i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Skalmierzycach w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce, Pani Bożeny Budzik. Na miejscu zdarzenia zorganizowano sztab, w którym koordynowane były działania przybyłych jednostek: Policji, Służby Więziennej, Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego.

Na miejscu zdarzenia Policja wyznaczyła strefę rażenia z broni jaką posługuje się terrorysta i zablokowała dostęp osobom postronnym. W strefie bezpośredniego zagrożenia działali jedynie funkcjonariusze Policji i Służby Więziennej, którzy prowadzili negocjacje z terrorystą znajdującym się w autobusie. Do momentu likwidacji zagrożenia nie było możliwe dotarcie ratowników do osób, które odniosły obrażenia w wypadku. Na tym etapie akcją dowodziła Policja.

Równocześnie poza strefą bezpośredniego zagrożenia trwał pościg z udziałem psów tropiących, mający na celu ujecie zbiegów z samochodu konwojowego. Ponadto Policja wytyczyła objazdy miejsca katastrofy oraz zabezpieczyła dojazd na miejsce zdarzenia służbom ratowniczym. Służby ratownicze przystąpiły do udzielenia pomocy pasażerom samochodu konwojowego, który znajdował się poza strefą rażenia. W Nowych Skalmierzycach udostępniono obiekt do tymczasowego zakwaterowania uczestników wypadku nie wymagających hospitalizacji. Na miejscu zorganizowano bazę medyczną w namiotach, w których udzielana będzie pomoc medyczna poszkodowanym. W Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uruchomiono punkt informacyjny o poszkodowanych. Ostrowski szpital przygotowano na przyjęcie dużej liczby poszkodowanych.

W wyniku negocjacji oraz akacji grupy antyterrorystycznej terrorysta poddał się. Po likwidacji zagrożenia terrorystycznego kierowanie akcją ratowniczą przejął oficer Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Do akcji włączyły się jednostki straży pożarnej i siły medyczne. Straż pożarna przystąpiła do działań z zakresu ratownictwa technicznego: uszczelnianie pękniętej cysterny i torowanie lekarzom dostępu do poszkodowanych. Poszkodowanych segregowano na podstawie wstępnych badań i przenoszono do namiotów medycznych. Tam udzielano pomocy medycznej oraz w obecności psychologa zbierano informacje umożliwiające powiadomienie rodziny. Ponadto zbierano adresy placówek służby zdrowia, do których zostali przewiezieni ranni. W wypadku 3 osoby poniosły śmierć, a 30 zostało poszkodowanych, w tym 12 ciężko rannych. 11 osób o najmniejszych obrażeniach zostało ewakuowanych z miejsca wypadku, natomiast pozostali zostali przetransportowani do szpitali w Ostrowie, Kaliszu, Pleszewie i Ostrzeszowie.

Na zakończenie szefowie poszczególnych służb, Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce oraz starosta ostrowski podsumowali ćwiczenia i dziękowali uczestnikom:

To była doskonała okazja do praktycznego sprawdzenia współdziałania zespołów ratownictwa medycznego oraz struktur reagowania kryzysowego różnych szczebli z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej i Policji w warunkach wystąpienia zdarzenia o charakterze masowym. – podsumował Jerzy Garczarek, szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Cała akcja trwała jedynie godzinę! To duży sukces, żeby w tak krótkim czasie skoordynować wszystkie służby ratunkowe i zlikwidować zaistniałe zagrożenie. Za takie działanie serdecznie dziękuję wszystkim uczestniczącym służbom. – mówi Bożena Budzik, Burmistrz Nowych Skalmierzyc. - Podobne wypadki drogowe już się zdarzały na niebezpiecznym łuku przy tym wiadukcie, dlatego całe szczęście, że budowana jest obwodnica, która temu zapobiegnie.

Dzisiejsze ćwiczenia pokazały, jak specjalistyczne służby ratownicze powinny działać w takich sytuacjach. Przez powiat przejeżdża wiele pojazdów przewożących różnorodne ładunki. Trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. – powiedział starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak

W ćwiczeniach udział wzięły:

 • 9 Zespołów Ratownictwa Medycznego (ze Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych) z Ostrowa Wielkopolskiego (3 zespoły), Kalisza (3), Pleszewa (1), Zespół Pogotowia Ratunkowego z Ostrzeszowa (1) i karetka OSP Sulisławice (1).

 • 7 zastępów straży pożarnej PSP Ostrów (4 zastępy), PSP Kalisz (1), OSP Skalmierzyce (2) - łącznie ok. 40 strażaków;

 • 45 Policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie,

 • 35 funkcjonariuszy Służby Więziennej

 • struktury reagowania kryzysowego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Wśród gości znaleźli się :

 • przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia

 • przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego – Waldemar Paternoga;

 • przedstawiciel Marszałka Województwa Wielkopolskiego – Przemysław Rogalińskiej, Leszek Hamrol;

 • Konsultant wojewódzki ds. ratownictwa medycznego - dr n. med. Maciej Naskręt,

 • przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

 • Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej

 • wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu ostrowskiego.

Odwiedzin: 1270