OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Gdzie zimą szukać pomocy?
25 listopada 2011 roku

Gdzie zimą szukać pomocy?

Okres zimy jest szczególnie niebezpieczny dla osób bezdomnych i samotnych osób starszych lub niepełnosprawnych. W placówkach pomocowych mogą skorzystać z ciepłego posiłku, zimowych ubrań i schronienia.

Groźba utraty zdrowia lub życia wynika głównie z wychłodzenia organizmu. Oprócz osób bezdomnych na to niebezpieczeństwo narażone są osoby zamieszkujące samotnie, które z racji podeszłego wieku lub niepełnosprawności nie radzą sobie z wykonywaniem codziennych czynności.

Na terenie Powiatu Ostrowskiego jest w sumie w 8 miejsc, gdzie można ulokować osoby nie posiadające własnego lokum. W samym Ostrowie Wielkopolskim schronienia można szukać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Zespole Interwencji Kryzysowej dla kobiet (3 miejsca), Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn, a także w Domu Pomocy Społecznej (2 miejsca). W mieściepomoc socjalno-bytową zapewnia Ostrowskie Centrum Pomocy „Caritas”. Poza Ostrowem w tej kwestii pomoże Gminno-Miejskie Centrum Pomocy „Wiara – Nadzieja – Miłość” w Odolanowie (3 miejsca)i Dom Pomocy Społecznej w Psarach (3 miejsca).

Adresy wymienionych instytucji wraz z numerami telefonów dyżurnych prezentujemy poniżej.

Odwiedzin: 143