OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pracownia u „Skórki”
28 listopada 2011 roku

Pracownia u „Skórki”

W piątek 25 listopada 2011 roku otwarta została Pracownia Artystyczna „Unikat” Agnieszki Lisiak „Skórki”. W otwarciu pracowni uczestniczyli przedstawiciel środowiska kulturalnego, a także władze samorządowe powiatu i miasta.

Agnieszka Lisiak jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu - specjalizacja rzeźba i ceramika. Od 10 lat mieszka i tworzy w Ostrowie Wielkopolskim.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorczych w kraju i za granicą. Jest współautorką projektów artystycznych, prowadziła m.in. warsztaty ceramiczne dla najmłodszych w Ostrowskim Centrum Kultury. Stolik burmistrza Stefana Rowińskiego na ostrowskim Rynku jest autorstwa Agnieszki Lisiak.

Spod jej dłuta wyszły także statuetki „Laury Kultury’’, którymi w tym roku Starosta Paweł Rajski nagrodził twórców i animatorów inaugurując nowy rok kulturalny. W dniu 13 grudnia br. poświęcony będzie kolejny projekt artystki - pomnik Jana Pawła II przy ostrowskiej Konkatedrze.

zdjecie

- Pani prace wzbogacają małą architekturę miasta, ale także realizuje Pani wiele projektów artystycznych, które stanowią cenne i poszukiwane trofea, które są formą podziękowań za osiągnięcia i sukcesy. Gratuluję Pani i cieszę się, że kolejnym jest pracownia, w której pasje plastyczne będą mogli rozwijać również najmłodsi. Wierzę, że i ten projekt zakończy się sukcesem szczerze tego Pani życzę – powiedział Paweł Rajski.

zdjecie

Pracownia Artystyczna Unikat prowadzi także zajęcia zorganizowane dla szkół i przedszkoli.

W otwarciu pracowni uczestniczyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Leraczyk, Prezydent Miasta Jarosław Urbaniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Maciej Klósak, proboszcz Parafii P.W. Św. Stanisława Biskupa ks. Tomasz Ilski, dyrektor OCK Ewa Matecka, dyrektor Powiatowej Galerii Sztuki Cezary Janiszewski, radna powiatowa Aneta Franc oraz przedstawiciele świata kultury i artyści.

Pracownia mieści się przy ulicy Królowej Jadwigi 40 w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 583