OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Święto Honorowych Dawców Krwi
29 listopada 2011 roku

Święto Honorowych Dawców Krwi

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Działający w Ostrowie Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr Jerzego Burskiego uhonorował między innymi Starostę Ostrowskiego.

W trakcie obchodów zorganizowanych przez Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr Jerzego Burskiego odznaczono najbardziej Zasłużonych Honorowych Krwiodawców. Polski Czerwony Krzyż na mocy ustawy o publicznej służbie krwi nadaje tytuł i odznakę honorową „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Podczas uroczystości podziękowano również tym, którzy na codzień wspierają ruch krwiodawstwa.

zdjecie

zdjecie

- Drodzy Państwo uwierzcie mi, że jestescie bardzo potrzebni. A scenariusze pisze samo życie. Przed momentem odebrałem wiadomość, że uczeń jednej z naszych szkół, dziecko po chemioterapii pilnie potrzebuje krwi ze względu na szybko pogarszający się stan zdrowia. W tym przypadku nie ma czasu na transport do innego miasta, tej pomocy udzielimy w naszym ostrowskim szpitalu korzystając z zasobów krwi, jakie tutaj dzięki takim ludziom jak, Wy zostały zgromadzone. Myślę, że to powód do satysfakcji, że możemy pomóc choremu dziecku - mówił Paweł Rajski Starosta Ostrowski

- To święto ludzi dobrej woli, Honorowych Dawców Krwi, wolontariuszy, którzy oddając cząstkę siebie niosą pomoc najbardziej potrzebującym dziś pragnę Państwu serdecznie podziękować w imieniu własnym, ale i wszystkich tych, którzy dzięki Państwu mogą cieszyć się pelnią życia – przeczytał z listu Prezydenta Miasta Stanisław Krakowski.  

Klub Honorowych Dawców Krwi im. dr Jerzego Burskiego działający przy ostrowskim PCK jest jednym z największych w Wielkopolsce. Skupia około 300 czlonków, z których około 170 jest czynnymi dawcami.

Zgodnie z zasadami, jednorazowo można pobrać 450 ml krwi co dwa miesiące od mężczyzn i co trzy miesiące od kobiet. Warunkiem jest dobry stan zdrowia i wiek od 18 do 65 lat. Dawca badany jest przez lekarza, a jego krew testowana na obecność wirusów HIV oraz wirusów żółtaczki typów B i C - HBS, HCV.

Uroczyste spotkanie krwiodawcom umilił występ wokalistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim, która ćwiczy pod okiem Ewy Borowicz.

Odwiedzin: 453