OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Krótkofalowcy chcą pomagać służbom
2 grudnia 2011 roku

Krótkofalowcy chcą pomagać służbom

Na co dzień są grupą znajomych realizującą swoje krótkofalarskie hobby. Chcą jednak służyć wszystkim, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, takich jak nawałnice czy powodzie. Dlatego powołali Wielkopolską Amatorską Sieć Ratunkową, która ma współpracować z tzw. profesjonalnymi służbami.

Krótkofalarstwo to hobby polegające na łączeniu się z ludźmi z wykorzystaniem fal radiowych. Dzięki tej pasji i niepozornemu sprzętowi mogą łączyć się i rozmawiać z ludźmi zarówno z sąsiedniego bloku, jak i z najodleglejszych krajów świata.

- Nam do rozmowy nie jest potrzeby telefon, łącze internetowe. Możemy wyjechać w teren i szybko z wykorzystaniem anteny z drutu rozwieszonego pomiędzy drzewami” zbudować prosta antenę a zasilanie czerpać z akumulatora lub nawet baterii i w ten sposób rozmawiać z całym światem – mówi Paweł Modlitowski SQ3POS, krótkofalowiec z Ostrowa członek WASR.

zdjecie

Ten element, niewielkie zapotrzebowanie sprzętowe krótkofalowcy wskazują jako atut i chcą zaoferować profesjonalnym służbom zajmującym się pomocą w sytuacjach kryzysowych. O tym, że może to być nieocenione źródło pomocy przekonano się już nie raz także w naszym rejonie. Krótkofalowcy pomagali już zapewnić łączność i koordynację pomiędzy służbami. Możliwości  „amatorów’’ znają już także kryzysowy na Dolnym Śląsku. Pierwsze wykorzystanie tej sieci miało miejsce podczas powodzi w 1997 roku, a ostatnie podczas tegorocznej w Bogatyni.

- Wiemy, że profesjonaliści mają coraz lepsze wyposażenie, ale sytuacje losowe bywają różne. Dlatego my zgłaszamy swoją obecność i mówimy, jesteśmy do dyspozycji, służymy pomocą. Nie potrzeba żadnych nakładów, aby skorzystać z naszej pomocy. Nawet jeśli zawiodą wszystkie źródła energii to mając w kieszeni kilka baterii możemy wysyłać informacje - wyjaśnia Sławomir Szymanowski SQ3OOK, krótkofalowiec.

Kierując się chęcią pomocy na początku 2011 roku krótkofalowcy założyli Wielkopolską Amatorską Sieć Ratunkową PZK obejmująca krótkofalowców ochotników. W Wielkopolsce jest to organizacja skupiająca 57 osób. W Powiecie Ostrowskim do WASR należy 10 osób.

WASR wzięła do tej pory udział w kilku edycjach ćwiczeń łączności kryzysowej, zarówno na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim, a zainteresowani także międzynarodowym. Krótkofalowcy podczas ćwiczeń wyjeżdżają w teren (często do miejsc faktycznie narażonych na wystąpienie klęsk żywiołowych), gdzie rozstawiają anteny i korzystają z alternatywnych źródeł zasilania. Przekazywane podczas ćwiczeń komunikaty spełniają normy IARU (Międzynarodowy Związek Krótkofalowców), zatem mogą być bez problemów odczytane i zrozumiane przez radioamatorów z całego Świata.

- Oferując swoją pomoc wyjaśniamy, że nie należy nas łączyć z CB-Radiem, bo to pasmo nie gwarantuje rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji, ze względu na panującą tam anonimowość. Krótkofalowcy mają inne pasma radiowe, a wiarygodność zapewnia przede wszystkim to, że każdy posiada swój znak wywoławczy. Rozmówca wie, z kim się porozumiewa, bo z drugiej strony jest konkretny człowiek, którego (jeżeli mówimy o łączności lokalnej) zazwyczaj znamy osobiście, a jeśli nie, to w łatwy sposób możemy sprawdzić, czy dana osoba jest licencjonowanym operatorem - mówi P. Modlitowski

Krotkofalowcy z WASR są na etapie popularyzowania swojej idei. Pierwsze rozmowy odbyli już z władzami powiatu ostrowskiego oraz powiatowymi służbami zarządzania kryzysowego. Wszystko po to, jak sami przyznają, by o ich istnieniu i możliwościach przekazu dowiedziało się jak najwięcej profesjonalnych służb oraz obywateli, którzy będą mogli korzystać z ewentualnej pomocy.

- W sytuacji kryzysowych, a tych niestety pojawia się coraz bardziej poszkodowanych nie interesuje, dlaczego nie dotarło ostrzeżenie lub brak jest pomocy. Ludzi, którym woda zalewa dobytek lub huragan niszczy dach nad głową oczekują na konkretne wsparcie. Ich nie interesuje skąd pochodzi informacja, jeśli jest ona prawdziwa i pozwala, choć w części przygotować się na żywioł. Dlatego inicjatywa WASR jest bardzo cenna, bo warto korzystać z każdego dostępnego kanału informacyjnego – mówi Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Osoby zainteresowane mogą się kontaktować pod następującymi adresami mailowymi. sq3pos@o2.pl – bezpośredni kontakt z P. Modlitowskim przedstawicielem Sztabu Ostrowskiego. Ogólny mail  wasr@wasr.pl

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 595