OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Niepubliczne pod lupą
2 grudnia 2011 roku

Niepubliczne pod lupą

Powiatowe służby oświatowe będą mogły kontrolować dotacje przekazywane do niepublicznych szkół funkcjonujących na terenie powiatu. To narzędzie, które może przyczynić się do uszczelnienia wydatków na oświatę.

Stosowną uchwałę w tej sprawie radni powiatowi podjęli podczas sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2011 r. Nowe przepisy w największym skrócie oznaczają, że powiat będzie mógł skontrolować podawaną przez szkoły niepubliczne liczbę uczęszczających do nich uczniów ze stanem faktycznym i będzie to mógł zrobić nie tylko na początku, ale także w trakcie trwania roku szkolnego.

zdjecie

- Ja nie zakładam, że którakolwiek ze szkół niepublicznych postępuje w stosunku do nas nieuczciwie. Natomiast kontrola pozwoli utwierdzić nas w przekonaniu, że wszystko odbywa się w majestacie prawa – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

W całym postępowaniu finanse mają jednak duże znaczenie, bo szkoły niepubliczne podobnie jak publiczne otrzymują dotację z subwencji, która uzależniona jest od liczby uczniów.

Władze powiatowe nie ukrywają, że narzędzie kontrolne może być formą uszczelniania wydatków oświatowych.

W skali powiatu ostrowskiego sprawa dotyczy kilku milionów złotych dotacji rocznie, tyle bowiem poprzez startowo trafia do szkół niepublicznych. Praktyka pokazuje, że w niektórych ze szkół niepublicznych liczba uczniów jest bardzo płynna. W grupie szkół niepublicznych znajdują się jednak placówki funkcjonujące od lat mające uznaną pozycję i renomę jasny schemat organizacyjny i siedzibę. Wciąż jednak powstają nowe szkoły. Weryfikacja wiarygodności właśnie tych podmiotów przysparzała najwięcej kłopotów.

 - Jeśli w obliczu kryzysu i zadłużenia analizujemy wszystkie wydatki w naszych szkołach publicznych, to chcemy również przyjrzeć się wydatkom w szkołach niepublicznych. Po prostu przede wszystkim sprawdzić czy te środki są wydatkowane zgodnie z literą prawa. Jeśli przy okazji uda się coś zaoszczędzić to będzie to tylko powód do zadowolenia – wyjaśnia P. Rajski.

Możliwości kontroli nie przywidywały dotąd przepisy ustawowe. Samorządy musiały, więc ufać danym przekazywanym przez szkoły bez możliwości ich weryfikacji. Teraz powiat ma możliwość: kontroli faktycznej liczby uczniów dotowanej jednostki i prawidłowości wykorzystywania dotacji w zakresie kształcenia i wychowywania i opieki.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 226