OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Tablica odsłonięta
2 grudnia 2011 roku

Tablica odsłonięta

Tablicę upamiętniającą Cmentarz Parafii Ewangelickiej w Ostrowie, na którym pochowanych zostało wielu obywateli naszego miasta odsłonięto 1 grudnia 2011 roku na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim. Fundatorem obeliska jest Stowarzyszenie Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego.

Cmentarz ewangelicki powstał w 1806 roku, a 1947 roku został zlikwidowany i wymazany z pamięci ostrowian. Warto zaznaczyć, że przez dziesiątki lat XIX wieku ewangelicy stanowili około 1/3 mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego. Na cmentarzu, na którym stoi dziś III LO pochowany był m.in. ojciec pastora Arthura Rhode - Heinrich Rhode.

zdjecie

zdjecie

- Ostrów, jako miasto rozwinął się tak naprawdę od XVIII wieku. Istniała wtedy Rzeczpospolita Obojga Narodów, która w istocie była Rzeczpospolitą wielu narodów. Na zachodnich jej kresach m.in. w Ostrowie żyły obok siebie trzy narodowości polska, niemiecka i żydowska. W drugiej połowie XVIII wieku rozbiory doprowadziły do upadku Rzeczpospolitej, ale nie zmieniły struktury społecznej miasta i regionu. Poprzez XIX wiek i po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku nadal mieszkały tutaj trzy narodowości obok siebie. Wszystkie te narodowości miały swoje świątynie i swoje cmentarze. Połowa XX wieku lata 30, 40 i 50 doprowadziły do tego, że u władzy znaleźli się zwolennicy systemów totalitarnych, które zdziesiątkowały dotychczasowe struktury społeczne. Najpierw podczas II wojny światowej gmina żydowska praktycznie zniknęła. Polska wspólnota została zdziesiątkowana, a na koniec II wojny światowej społeczność niemiecka musiała uciekać na Zachód. Był to okres, podczas którego nie liczono się ze świętością życia ludzkiego, nie pytano, co jest istotą człowieczeństwa. Dotychczas ktokolwiek politycznie panował traktował świątynie czy cmentarze jako nienaruszalne miejsca. Po II wojnie światowej istniejący tutaj przez półtora wieku cmentarz władze komunistyczne postanowiły zniszczyć, aby zatrzeć ślady jednej ze społeczności, która mieszkała w Ostrowie od kilkuset lat. Po upadku systemu komunistycznego mimo trudności finansowych i materialnych odnawiamy, jako władze miasta i regionu istniejące tutaj zabytki przeszłości, a także przypominamy pamięć o zniszczonych świętych miejscach. Niedawno została odnowiona Synagoga. Dzisiaj przypominamy, że w tym miejscu, gdzie teraz jest III Liceum Ogólnokształcące istniał kiedyś cmentarz ewangelicki. Nasze spotkanie jest więc okazją do kolejnego kroku pojednania polsko-niemieckiego, katolicko-ewangelickiego, ale także do uświadomienia sobie tego, jaką wartość stanowiło Pierwsze Państwo Polskie Rzeczpospolita Obojga Narodów, w którym różne wyznania i różne narody potrafiły żyć obok siebie – mówił Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

zdjecie

zdjecie

Na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika przybyli: wnuczki pastora Friedricha Rutza: Renate Sternel i Dore-Maria Bröker, wnuczki pastora Arthura Rhode: Reinhild Hell i Waltraud Kruse, wnuk pastora Arthura Rhode: Götz Urban. Ponadto udział wzięli: Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, członek Stowarzyszenia Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego Aleksander Piechota, historyk Jarosław Biernaczyk, Dyrektor III LO Maria Tomalak oraz uczniowie.

zdjecie

Tablicę poświęcili proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ostrowie pastor Krzysztof Rej i proboszcz parafii św. Antoniego ks. kanonik Paweł Kostrzewa.

Warto zaznaczyć, że 30 listopada 2011 roku w Nowych Skalmierzycach odbyła się promocja książki pastora Friedrich Rutza.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1187