OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowa droga w Kotowiecku
7 grudnia 2011 roku

Nowa droga w Kotowiecku

Powiat Ostrowski przy wsparciu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wyremontował drogę w miejscowości Kotowiecko. Zniszczoną nawierzchnię zastąpił nowy asfalt, a koszt całej inwestycji wyniósł 625 tysięcy złotych.

To nie pierwsza wspólna inwestycja Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przez ostatni rok samorządy zmodernizowały drogę w Pawłowie, Ociążu, Lezionie i Kotowiecku. W sumie na wszystkie te inwestycje drogowe z budżetu Powiatu Ostrowskiego przeznaczono ponad milion złotych.

* dsc_0096.jpg

* dsc_0108.jpg

- Bardzo się cieszę, że ta nieprzewidywana wcześniej w budżecie powiatu inwestycja mogła być zrealizowana. Myślę, że możemy być zadowoleni, ponieważ nowa droga będzie służyć przede wszystkim mieszkańcom. Dziękuję pani Burmistrz za dofinansowanie tego zadania. Dziękuję za zaangażowanie panu dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg, a także Radzie Sołeckiej – mówił Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.

* <p>Nawierzchnia drogi przed remontem</p>

* <p>Nawierzchnia drogi po remoncie</p>

Remont drogi w Kotowiecku został dofinansowany kwotą 100 tysięcy złotych z budżetu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

- Jest mi niezmiernie miło, że jako samorząd mogliśmy się dołożyć do tak pięknej inwestycji, która wzbogaciła wieś Kotowiecko. Dziękuję bardzo panu Staroście Ostrowskiemu, że udało się wygospodarować pieniądze na ten cel. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie wspólne przedsięwzięcie powiatu i naszej gminy – powiedziała Bożena Budzik, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.   

W symbolicznym oddaniu drogi do użytku, które odbyło się 6 grudnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Kotowiecku uczestniczyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, władze samorządowe Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na czele z Burmistrz Bożeną Budzik, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Piotr Śniegowski, Prezes Firmy Drogbut Paweł Urbański oraz Rada Sołecka wsi Kotowiecko. Gospodarzem spotkania był sołtys wsi Jan Korzeniowski, który w imieniu mieszkańców podziękował władzom Powiatu Ostrowskiego oraz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za położoną nawierzchnię.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 404