OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Podsumowali edukacyjny projekt
7 grudnia 2011 roku

Podsumowali edukacyjny projekt

1824 uczniów z 9. szkół zawodowych z terenu powiatu ostrowskiego i kaliskiego uczestniczyło w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych mających na celu podnieść jakość i poziom kształcenia zawodowego. Do końca grudnia 2012 roku z projektu skorzysta 4478 młodych ludzi. Całkowity koszt programu wynosi niespełna 3,3 miliony złotych z czego 2,79 miliona złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

We wtorek 6 grudnia 2011 roku w restauracji „Mleczna Perła” w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się konferencja podsumowująca I etap projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego”. W spotkaniu oprócz władz samorządowych powiatu ostrowskiego i kaliskiego, kadry zarządzającej projektem uczestniczyli także dyrektorzy placówek oświatowych biorący udział w przedsięwzięciu i 123 uczniów, którym wręczono certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności zawodowe i kompetencje.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

- Szkolnictwo zawodowe w naszym kraju przeżywa kryzys i musi być odbudowane. Dlatego też musimy zrobić wszystko, aby znów cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży. Jestem zadowolony, że młodzie ludzie z ostrowskich i kaliskich szkół podjęli dodatkowe wyzwanie i w ramach tego projektu zdobywają nowe kwalifikacje, które w każdej chwili mogą się im przydać. Mam nadzieję, że uczniowie poprzez udział w tym przedsięwzięciu będą mieli łatwiej w znalezieniu odpowiedniej pracy – mówił Paweł Rajski.

Liderem programu jest Powiat Ostrowski, a partnerem Powiat Kaliski. Warto zaznaczyć też, że tego rodzaju projekt realizowany jest po raz pierwszy w województwie wielkopolskim.

zdjecie

- Jest nam niezmiernie miło, że Powiat Ostrowski zaprosił nas do współpracy w tym programie. Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w placówkach zawodowych pozwoliły uczniom rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności. Mamy nadzieję, że młodzież uczestnicząca w nim bardzo dobrze wykorzysta zdobytą wiedzę na lokalnym rynku pracy – powiedział Andrzej Dolny Wicestarosta Kaliski.

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono różne zajęcia pozalekcyjne, takie jak: szkolenia promujące przedsiębiorczość wśród uczniów zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej (w tym aspekty administracyjno-prawne, finansowanie działalności ze środków UE, praktyczne tworzenie projektów unijnych), specjalistyczne warsztaty edukacyjne z udziałem pracowników naukowych uczelni wyższych z naciskiem na nowe trendy i technologie stosowane w danym zawodzie. Odbywają się również zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, przedsiębiorczości, marketingu, rachunkowości, bankowości i finansów, a także zajęcia informatyczne i językowe. Oprócz tego młodzież po przygotowaniu teoretycznym będzie odbywać praktyki zawodowe w 24 wiodących przedsiębiorstwach subregionu.

zdjecie

- Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży mimo, że zajęcia odbywają się po lekcjach lub w wolne od nauki soboty. Na początku czerwca 27 uczniom z Zespołu Szkół Transportowo-Elektrycznych wręczyliśmy książeczki spawacza i certyfikaty Instytutu Spawalnictwa. Dokumenty te uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. Dzisiaj kolejne 123 osoby otrzymały podobne certyfikaty. Naszym założeniem jest, aby do końca grudnia 2012 roku z projektu skorzystało ponad 4478 młodych ludzi – powiedział Robert Kaczmarek kierownik projektu z Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Projekt obejmuje uczniów klas III i IV z placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe na poziomie technikum: Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, Zespół Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim, Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz Zespół Szkół nr 1 w Liskowie, Zespół Szkół nr 2 w Liskowie i Zespół Szkół im. St. Mikołajczyka w Opatówku.

Wartość całego projektu to 3 283 554,05 zł, z czego 2 791 020,94 zł to wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 421