OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
www.lotniczapolska.pl
9 grudnia 2011 roku

www.lotniczapolska.pl

Do końca grudnia trwa plebiscyt portalu internetowego lotniczapolska.pl na najlepiej zorganizowany polski aeroklub i najlepszą imprezę lotniczą. Wśród nominowanych imprez znalazł się Festyn Lotniczy „Lotnisko Bliżej Miasta”, którego współorganizatorem był Powiat Ostrowski.

- Już samo znalezienie się w czwórce nominowanych to wielka nobilitacja. Cieszę się, że nasze działania zostały zauważone, tym bardziej, że imprez lotniczych jest w Polsce naprawdę niewiele, a mimo to kapituła wybrała nasz festyn jako jeden z najlepszych – mówi Tadeusz Malarczyk, szef ostrowskiego aeroklubu.

zdjecie

W gronie nominowanych znalazł się także członek Aeroklubu Ostrowskiego, który uczy spadochroniarstwa Ryszard Koczorowski.

Przypomnijmy, że imprezę w Michałkowie odwiedziło ponad 40 tysięcy osób z Polski i nie tylko. Do głosowania na Festyn zachęca również Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

- Dla wszystkich miłośników latania i podniebnych atrakcji mamy bardzo dobrą wiadomość.Drugi festyn lotniczy odbędzie się w roku przyszłym w terminie 26-27 maja, a Powiat Ostrowski podobnie jak w tym roku będzie jego współorganizatorem – powiedział Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

O tym czy wygrają ostrowskie kandydatury możemy zadecydować sami. Wystarczy zagłosować na stronie www.lotniczapolska.pl

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 276