OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy areszcie
12 grudnia 2011 roku

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przy areszcie

W południe 12 grudnia 2011 roku przed budynkiem Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim odsłonięto tablicę upamiętniającą internowanych w ostrowskim areszcie. W imieniu władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego wiązankę pod tablicą złożyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak i Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk.

Na tablicy upamiętniającej internowanych w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim widnieje napis „W drodze do Niepodległości Rzeczypospolitej wielu złożyło ofiarę na ołtarzu Ojczyzny. Za murami tego więzienia, w stanie wojennym (13 grudnia 1981- 22 lipca 1983), a także w latach następnych osadzeni byli internowani, aresztowani i skazani członkowie NSZZ „Solidarność”. W podziękowaniu z ich odwagę i niezłomność, za to, że nie spoczęli w dążeniu do upragnionej, wolnej Polski”.

zdjecie

- Znajdujemy się w miejscu szczególnym dla wielu osób. Za nami Areszt Śledczy, w którym ówczesna władza komunistyczna postanowiła internować i osadzić tych, których „bano” się najbardziej. Jest to miejsce wyjątkowo ponure, ale takie jest jego przeznaczenie – więzienie dla faktycznych przestępców nie może być komfortem, natomiast dla Bogu ducha winnych ludzi było to przeżycie mało komfortowe, które do dzisiaj dla wielu jest traumą. Pragnę podziękować dyrektorowi zakładu karnego, za to, że jako administrator obiektu wyraził zgodę na zawieszenie tablicy. Być może tablica ta nie zawisłaby w tym miejscu gdyby nie wsparcie Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego Ministra Sprawiedliwości, u którego byłem w Warszawie z pisemną prośbą o wsparcie inicjatywy. Dziękuję za przychylność i rozpropagowanie tego przedsięwzięcia Prezydentowi Miasta Jarosławowi Urbaniakowi oraz Staroście Ostrowskiemu Pawłowi Rajskiemu - powiedział Jan Mosiński, przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolski Południowej NSZZ „Solidarność”.

zdjecie

zdjecie

Tablicę odsłonili działacze ówczesnej „Solidarności” Józef Wróbel i Lech Górski, obecny wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, a poświęcił ksiądz Józef Grecki.   

zdjecie

zdjecie  

W imieniu władz samorządowych Powiatu Ostrowskiego wiązankę pod tablicą złożyli: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak i Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk.

zdjecie

W imieniu władz samorządowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wiązankę pod tablicą złożyli: Prezydent Jarosław Urbaniak i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Lech Górski.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

Odsłonięcie tablicy to jeden z punktów obchodów Powiatowej Konferencji Historycznej z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Inicjatorem powstania tablicy jest NSZZ  „Solidarność” Wielkopolska Południowa.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 435