OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego
13 grudnia 2011 roku

30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

Powiatowa Konferencja Historyczna z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce odbyła się 12 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim. w obchodach uczestniczyły władze samorządowe Powiatu Ostrowskiego i Ostrowa Wielkopolskiego. Honorowy patronat nad konferencją objął Starosta Ostrowski- Paweł Rajski. Głównym organizatorem przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim oraz III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Marię Tomalak, a także widowiskiem artystycznym w reżyserii Piotra Szczepaniaka „Noc Generała”. W konferencji udział wzięli: Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Ostrowskiego Marlena Maląg, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, Zastępca Prezydenta Beata Podsadna, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie oraz uczniowie o zainteresowaniach historycznych ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Ostrowskim, a także zaproszeni goście.

* obraz_007.jpg

- To już nasza trzecia, wspólnie organizowana Powiatowa Konferencja Historyczna. Tym razem sięgamy pamięcią 30 lat wstecz. 13 grudnia 1981 roku to tragiczna data w najnowszej historii Polski. Ta data to „początek końca systemu realnego socjalizmu w Polsce” oraz początek długiego marszu po wolność i niepodległość Rzeczypospolitej. Dziękuję Koleżankom Nauczycielkom i Kolegom Nauczycielom za zaangażowanie i twórczy wkład w naszą Powiatową Konferencję Historyczną powiedział Jerzy Wójcicki, Koordynator Powiatowej Konferencji Historycznej.

* obraz_039.jpg

* obraz_042.jpg

Przewodniczący Zarządu Regionu Południowej Wielkopolski NSZZ „Solidarność”, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dr Jan Mosiński przedstawił „Stan wojenny – ocalić od zapomnienia”. Stan wojenny w Ostrowie Wielkopolskim 1981-1983 omówił nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim Józef Pietrzak.

* obraz_068.jpg

W trakcie konferencji o wydarzeniach sprzed 30 lat mówili także świadkowie historii: Tomasz Ławniczak, Jerzy Koralewski, Jerzy Sówka, Andrzej Kornaszewski, Józef Wróbel, Witold Banach, Lech Górski i ks. dr Krzysztof Rej – Proboszcz Parafii Ewangelicko - Augsburskiej w Ostrowie Wielkopolskim.  

- W mojej pamięci szczególnie utrwaliły się dwie historie – napisy na murach w Skalmierzycach i demonstracje we Wrocławiu. Jeśli chodzi o napisy w Skalmierzycach, to ja paradoksalnie byłem temu przeciwny. Mieliśmy przy kościele św. Katarzyny w Skalmierzycach grupę Omega, luźno związaną z ruchem oazowym. Stanowiliśmy młodzieżową grupę zaangażowaną w życie parafii, liczącą kilkanaście osób, mieliśmy wspaniałego duszpasterza ks. Józefa Mikołajczaka, wikarego skalmierzyckiego. W środowisku tej grupy narodził się pomysł, że musimy coś zrobić i tym czymś będą napisy. Ja byłem jedynym, poza Radkiem Sobczykiem, w tym środowisku, który należał do NZS- u i był na studiach, więc zdawałem sobie sprawę z tego, że jak pojawią się te napisy, to Służba Bezpieczeństwa zacznie patrzeć - kto ze Skalmierzyc może być uwikłany w podziemie, więc padnie na mnie. Stwierdziłem, że to nic nie da, że napisami nie da się uratować świadomości społecznej, że trzeba stosować inne działania. Jednak moi koledzy a zwłaszcza mój brat Andrzej, o rok ode mnie młodszy oraz nasz kolega Ryszard Dyc, a ponadto Radek Sobczyk, ich rówieśnik i Grzegorz Pawlak, obecnie mój szwagier, mieli inne zdanie. Oni dążyli do tego, by pojawiły się te napisy, ja w końcu przestałem się sprzeciwiać, ponieważ bez sensu było powstrzymywanie ich, skoro wiedziałem, że i tak to zrobią. Dla bezpieczeństwa, więc oraz kontrolowania tego, co robią, wziąłem w tym udział. Był to bank ludowy oraz sklep, tzw. Akwarium. Na ścianach tych budynków oraz na znakach drogowych pojawiły się napisy, w nocy z 2 na 3 lutego 1982 r., namalowane przez Ryszarda Dyca, Grzegorza Pawlaka i asystującego im Andrzeja Ławniczaka – powiedział Tomasz Ławniczak, Wicestarosta Ostrowski.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim zaprezentowali prezentację multimedialną na temat „Stan wojenny w Polsce 1981-1983”. Z kolei młodzież z ostrowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina przestawiła wyniki ankiety „Badanie świadomości historycznej dotyczącej stanu wojennego w Polsce”.

* obraz_056.jpg

Ponadto ogłoszono wyniki konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Karnawał z wyrokiem, czyli stan wojenny w Polsce, którego koordynatorem merytorycznym był nauczyciel historii z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim Piotr Grabarz. I miejsce zajął Piotr Rogacki z I LO, II miejsce Wojciech Skrobański z II LO, III miejsce Karolina Lepka z I LO, IV Marta Stachowiak z II LO, a V miejsce przypadło Jakubowi Zwierz z III LO.

W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących z okazji obchodów 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego można również podziwiać wystawę prac plastycznych i fotograficznych uczniów: Karoliny Czaji i Macieja Maślińskiego z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim, a także wystawę publikacji związanych ze stanem wojennym w Polsce przygotowaną przez nauczycielkę – bibliotekarki - Danutę Marcinkowską z III Liceum Ogólnokształcącego we współpracy z Dyrektorem Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim - Włodzimierzem Grabowskim. Na wystawie zaprezentowano także prywatne zbiory archiwalne z lat 1981- 1983- Tomasza Ławniczaka - Wicestarosty Ostrowskiego oraz Agnieszki Mocek z Biura Zarządu Powiatu Ostrowskiego.

Trwałym dorobkiem jest także Biuletyn Konferencyjny oraz materiały „Karnawał z wyrokiem” zamieszczone w zakładce Edukacja na www.powiat-ostrowski.pl

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1498