OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Droga już oddana do użytku
13 grudnia 2011 roku

Droga już oddana do użytku

Ponad 7 km odcinek przebiegający przez 5 miejscowości Powiatu Ostrowskiego, to najkrótsza charakterystyka wyremontowanej drogi Szczury-Czekanów. Warta ponad 8 mln złotych, największa w tym roku inwestycja drogowa w powiecie została oficjalnie oddana do użytku w dniu 9 grudnia 2011 r.

Wniosek na Przebudowę drogi powiatowej nr 5298P Czekanów-Szczury przygotowany został w 2010 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wiosną 2011 r. przeprowadzono postępowania przetargowe na realizację inwestycji.

zdjecie

Inwestycja zrealizowana została w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych tzw. „schetynówek’’. W ramach prac budowalnych poszerzono i wzmocniono nawierzchnię jezdni na odcinku o długości 7,4 km. Na długości 1713 m. powstał ciąg pieszo-rowerowy Czekanów-Lewków. Nowe chodniki wybudowane zostały także w ciągu drogi przebiegającej przez tereny zabudowane. Ustawiono 176 znaków drogowych, przebudowano 13 skrzyżowań, w 6. miejscach zainstalowano znaki aktywne „przejście dla pieszych’’ zasilane bateriami słonecznymi.

zdjecie

zdjecie

Od podstaw drogę wybudowano w miejscowości Lewków. Jak przekonuje Piotr Śniegowski, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, korekta drogi powinna przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w tej miejscowości. I to właśnie ten odcinek drogi wybrano na miejsce symbolicznego przecięcia wstęgi na nowej inwestycji. Dokonali tego: Aneta Budnik Dyrektor Wydziału Zarzadzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Paweł Rajski Starosta Ostrowski, Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu, Piotr Kuroszczyk Wójt Gminy Ostrów i Piotr Śniegowski Przewodniczący Rady Gminy Ostrów. Obecni byli także: poseł na Sejm Piotr Walkowski, Radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Rafał Żelanowski, radni Powiatu Ostrowskiego, radni Gminy Ostrów, sołtysi miejscowości, przez które droga przebiega. Poświęcenia drogi dokonał ks. Bronisław Chorzępa.

zdjecie

Starosta Ostrowski podkreślał, że kończąca się inwestycja była dużym obciążeniem dla budżetu Powiatu Ostrowskiego. Wkład powiatu wyniósł bowiem niespełna 5 mln złotych.

- Dziś patrząc na nową drogę, na standard, w jakim została wykonana jest jednak powód do radości i niech ona służy jak najdłużej użytkownikom. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania, radnym poprzedniej i obecnej kadencji, Dyrektorowi PZD i pracownikom, Dariuszowi Bałoniakowi PLK za życzliwość przy realizacji przejazdu kolejowego. Nie byłoby końcowego efektu gdyby nie miejscowi sołtysi – powiedział Paweł Rajski. Zwrócił także uwagę na wyjątkowe zaangażowanie firmy, kierownika budowy, projektanta i osób nadzorujących.

- Jestem podwójnym szczęściarzem, bo cała ta droga przebiega przez teren mojej gminy. Z doświadczenia wiem, że gdy powstaje droga, to nagle zmieniają się posesje, miejscowości zaczynają pięknieć. Przed tą inwestycją niektórzy mogli czuć się, że mieszkają gdzieś daleko, za lasem. Dziś wszyscy są bliżej miasta i centrum, a Lewków wygląda jak małe miasteczko. Dziękuję obecnemu Staroście za decyzję, że podjął się tak dużego wyzwania inwestycyjnego – powiedział Piotr Kuroszczyk, wójt Gminy Ostrów.

zdjecie

Rafał Żelanowski podkreślił z kolei, że program schetynówek był odpowiedzią koalicji PO-PSL na zaspokajanie potrzeb lokalnych społeczności.

- Dotąd nie było narzędzi pozwalających małym gminom, czy powiatom realizować zadania niezbędne z ich punktu widzenia. Co więcej, w małych miejscowościach potrzeby od wielu lat nie były realizowane. Dzięki takim przedsięwzięciom symbolicznie przywracamy ich do życia, dajemy nowy impuls  – mówił radny Sejmiku.

Oddana do użytku schetynówka była jedną z ostatnich inwestycji realizowanych w Wielkopolsce w ramach czteroletniego Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

- W tym okresie wydaliśmy ponad 200 mln złotych, a dzięki nim przybyło ponad 540 km dróg w Wielkopolsce. Ta inwestycja między Szczurami a Czekanowem jest jednym z większych projektów, ale wspieraliśmy dziesiątki mniejszych projektów, ale równie ważnych dla społeczności lokalnych. Takie chwile jak ta, przypadające na koniec pierwszej edycji programu wzruszają – powiedziała Aneta Budnik Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 548