OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Seniorzy w przychodni
13 grudnia 2011 roku

Seniorzy w przychodni

Ponad 100 studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku miało okazję osobiście i na miejscu zapoznać się z koncepcjami zagospodarowania budynku przychodni specjalistycznych oraz planowanymi inwestycjami w ostrowskim szpitalu.

Pomysł spotkania z seniorami w tym właśnie miejscu zrodził się podczas koncertu w synagodze, na który Prezydent Ostrowa zaprosił członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Oprócz władz powiatu w spotkaniu zorganizowanym w dniu 10 grudnia 2011 r. wziął udział także Dariusz Bierła Dyrektor ZZOZ w Ostrowie.

zdjecie

- Dla nas najważniejszą powiatową inwestycją najbliższych miesięcy jest właśnie budowa nowej przychodni specjalistycznej, a docelowo zagospodarowania całego budynku. Myślę, że także Państwo macie podobne oczekiwania, że najwyższy czas, aby barak przestał już straszyć, aby pacjenci mogli się leczyć w godnych warunkach. Spotykamy się w miejscu, w którym nie tylko powinny powstać przychodnie specjalistyczne, ale także pracownia rezonansu magnetycznego, punkt pobrań materiału laboratoryjnego. Jesteśmy po przetargu na pracownię rezonansu, mamy już nowy projekt i wizualizację przychodni, jesteśmy kilka dni po ogłoszeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy. Wiem, że byliście na palcu budowy galerii, synagogi dziś spotykamy się tutaj. Bardzo chciałbym zaprosić również Państwa w to miejsce, już, kiedy obiekt będzie gotowy. Marzeniem moim i współpracowników jest, aby to stało się już w połowie przyszłego roku – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

zdjecie

Słuchaczy interesowały nie tylko koncepcja zagospodarowania budynku, ale także zmiany w samym szpitalu, możliwości jakie daje diagnostyka rezonansowa, kwestia powstania nowych oddziałów szpitalnych i wiele szczegółowych zagadnień medycznych.

zdjecie

Druga część spotkania odbyła się w Zespole Szkół Medycznych gdzie Starosta Ostrowski zaprosił słuchaczy na wykład. Gościem i prelegentem był Jacek Laskowski, fizjoterapeuta znany nie tylko z pracy w ostrowskim fitness klubie. Pan Jacek był m.in. opiekunem i fizjoterapeutą narodowej drużyny niemieckich kajakarzy do czterech Igrzysk Olimpijskich, a w 2012 r. będzie przygotowywał zawodników do Olimpiady w Londynie.

Jego wystąpienie dotyczyło zasad i wskazówek, dzięki którym osoby w starszym wieku powinny aktywnie, a przede wszystkim bezpiecznie dla swojego zdrowia zacząć i uprawiać sport.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 2381