OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mogą w pełni doświadczyć świata
15 grudnia 2011 roku

Mogą w pełni doświadczyć świata

Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych zyskały niezwykłe miejsce do nauki, zabawy i relaksu. 14 grudnia 2011 r. z pomocą Stowarzyszenia „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej” troski otwarto wyposażoną w nowoczesne instalacje Salę Doświadczania Świata.

Końcowy efekt prac nad przystosowaniem sali do nowych zadań był do ostatniej chwili trzymany w tajemnicy. Uroczystego otwarcia dokonał Paweł Rajski, prezes Stowarzyszenia „Ostrowianie Dzieciom Specjalnej”, a reakcje wszystkich świadczyły, że możliwości nowych urządzeń zrobiły ogromne wrażenie.

* dsc_0022.jpg

- To jest coś, na co czekaliśmy od wielu lat, a zawsze pozostawało poza naszymi możliwościami. I tak, jak mówi prezes Stowarzyszenia - warto mieć marzenia, to muszę dziś powiedzieć, że nasze marzenie właśnie się spełniło – mówiła wzruszona Beata Serbakowska, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim.

- Także dla nas szczególny moment, ponieważ po raz pierwszy w historii Stowarzyszenia pojawiamy się w Zespole Szkół Specjalnych. Sala Doświadczeń Świata to miejsce wyposażone w nowoczesny sprzęt, który będzie szczególnie pomocny dzieciom z różnego rodzaju deficytami. Ogólny koszt zakupu sprzętu to kwota 52 tysięcy złotych. Ktoś może powiedzieć, że to niewiele. Ale kiedy popatrzymy na trudną sytuację gospodarczą, w której coraz trudniej o ten społeczny grosz, to myślę, że nie pozostaje nam nic innego jak podziękować wszystkim tym, którzy od lat wspierają Stowarzyszenie Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski. Chciałbym z głębi serca podziękować w imieniu swoim, ale jednocześnie w imieniu tych wszystkich milusińskich, którzy z Sali Doświadczeń Świata już od dziś mogą korzystać – mówił Paweł Rajski.

- Sala Doświadczeń Świata posłuży naszym podopiecznym, zarówno małym dzieciom, jak i nieco starszej młodzieży. Za jej pomocą będziemy mogli oddziaływać na wszelkiego rodzaju zmysły. To, co w codziennym życiu jest dla nich nieosiągalne będą mogli poznać, dotykać doświadczać i cieszyć się wrażeniami – dodaje B. Serbakowska.

Przypomnijmy, że szkoła opiekuje się dziećmi od momentu, kiedy pojawia się jakikolwiek niepokój w rozwoju dziecka. Najmłodsze dzieci do momentu rozpoczęcia nauki w szkole objęte są programem wczesnego wspomagania, starsze dzieci uczęszczają do trzech typów szkół: podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy.

* dsc_0048.jpg

* dsc_0066.jpg

Ze środków Stowarzyszenia zakupiono w sumie dwadzieścia różnych urządzeń. Są elementy służące relaksacji takie jak: łóżko wodne, gwieździste niebo, basen z podświetlanymi piłkami oraz instalacje, które rozbudzają ciekawość i pobudzają aktywność, jak kula świetlna, komora lustrzana, domek manipulacyjny czy barwny chodnik.

- Zestaw świetlno-dźwiękowy oddziałuje na wzrok, słuch i organizację ruchu, wręcz zachęca do podejmowania aktywności. Zmieniające się kolory gwiazd wydłużają koncentrację i ciekawość. Rafa koralowa podświetlona w taki sposób, aby wydobyć jej głębię, powoduje wyciszenie i zaciekawienie podwodnym światem. W specjalnym basenie dzieci same mogą wybrać barwę kulek imitujących wodę na taką, jaka im najbardziej odpowiada. Wybór koloru stanowi cenną informacją dla terapeutów. Dzięki temu dowiadują się, jakie emocje towarzyszą dziecku. W domku manipulacyjnym dzieci mogą bawić się kształtem, kolorem, uczyć się współpracy czy doskonalić sprawność manualną, koordynację wzrokowo-ruchową – mówił podczas prezentacji Roman Wojtyczka, nauczyciel ZSS, pedagog, logopeda, a także specjalista w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Salę Doświadczania Świata urządzono tak, by ułatwić dostęp do wszystkich urządzeń również osobom poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jak podkreślali uczestniczący w otwarciu członkowie stowarzyszenia oraz zaproszone rodziny z dziećmi sprzęt najnowszej generacji wprowadza do Zespołu Szkół Specjalnych zupełnie nową jakość.

Odwiedzin: 568