OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Mianowanie nauczycieli
3 października 2007 roku

Mianowanie nauczycieli

Starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak 1 października wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego sześciu nauczycielom z powiatowych szkół. Wśród nich znaleźli się: Donata Dominik-Stawicka Katarzyna Lisiak, Agnieszka Sikora, Waldemar Antczak, Jerzy Nijakowski i Adrian Mikołajczak.

Na spotkaniu 1 października starosta ostrowski, w obecności wicestarosty Krzysztofa Rasiaka oraz dyrektorów powiatowych szkół wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego sześciu nauczycielom. Awans otrzymali:

 • Donata Dominik-Stawicka – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Katarzyna Lisiak - nauczyciel języka angielskiego i polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Agnieszka Sikora – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Waldemar Antczak – nauczyciel religii w Zespole Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Jerzy Nijakowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim;
 • Adrian Mikołajczak – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim.

W spotkaniu nie mogli wziąć udziału Bogusław Pękacz - nauczyciel biologii w Zespole Szkół Specjalnych oraz Paweł Kara - nauczyciel perkusji w Zespole Szkół Muzycznych. Wszyscy wymienieni uzyskali stopień nauczyciela mianowanego w drodze postępowania egzaminacyjnego przeprowadzonego w lipcu br.

Odwiedzin: 1552