OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spotkanie opłatkowe emerytów
16 grudnia 2011 roku

Spotkanie opłatkowe emerytów

Już po raz 12. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ostrowie Wielkopolskim zorganizował spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego. Uroczystość odbyła się 15 grudnia 2011 roku w Restauracji Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim.

W uroczystości uczestniczyli: Prezes Zarządu Okręgowego Marian Kruk, ks. Jerzego Krajka z parafii p.w Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Stanisław Krakowski, emeryci, renciści i inwalidzi, a także zaproszeni goście. W spotkaniu opłatkowym po raz pierwszy uczestniczył Starosta Ostrowski Paweł Rajski.

* obraz_010.jpg

* obraz_033.jpg

- Jest mi niezmiernie miło, że mogę być dzisiaj tutaj razem z Państwem. Zbliżają się święta i pewnie, kiedy zasiądziecie przy wigilijnym stole będziecie wspominać ludzi, którzy zawsze byli z wami, a także święta z okresu dziecięcego. Wrócą również i te złe wspomnienia. Jednak przy tym wyjątkowym stole powinniśmy przebaczyć i uśmiechnąć się do siebie. Szanowni Państwo gdybym mógł to chciałbym osobno każdemu z was złożyć życzenia. Zatem życzę wszystkim tu obecnym zdrowych i błogosławionych świąt, a także bardzo rodzinnych – mówił Paweł Rajski, Starosta Ostrowski.  

* obraz_039.jpg

Specjalnie na tą okazję dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim przygotowały jasełka bożonarodzeniowe. Spotkanie zakończyło się wspólnym łamaniem się opłatkiem. Organizatorem grudniowego spotkania był Prezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Czesław Sobczak.  

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 1167