OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia Rady Osiedla nr 3
18 grudnia 2011 roku

Wigilia Rady Osiedla nr 3

Rada Osiedla nr 3 „ KREPA” zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim uroczyste spotkanie wigilijne dla osób samotnych. W spotkaniu, które odbyło 15 grudnia 2011 roku udział wzięło 110 osób.

Uroczystość rozpoczęto występem artystycznym dzieci z klas młodszych Szkoły Podstawowej nr 5 przedstawiając obrzędy wigilijno - bożonarodzeniowe przygotowane przez Renatę Jelak - Henszel, Annę Roszak i Danutę Adamik, a oprawę muzyczną przygotował Jan Gajny.

* P1000066

W spotkaniu udział wzięli: Wicestrosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Jarosław Urbaniak, Wiceprezydent Miasta Stanisław Krakowski, Proboszcz Parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski ks. Prałat Michał Milewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 Dorota Cieśla, dzielnicowy osiedla sierżant Wojciech Wojcieszak, oraz inspektor straży miejskiej Roman Szukalski.

Uczestników spotkania i zaproszonych gości powitał Przewodniczący Rady Osiedla Nr 3 „KRĘPA” Stanisław Ratajczak. Spotkania wigilijne są spotkaniami cyklicznymi organizowanymi od ponad 10 lat.

Po złożeniu życzeń przez zaproszonych gości i podzieleniu się opłatkiem spożywano tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez osiedlową firmę cateringową „EWA”. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze świątecznej.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 607