OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ostrowska młodzież u Prezydenta RP
19 grudnia 2011 roku

Ostrowska młodzież u Prezydenta RP

W dniu 13 grudnia br. młodzież szkół średnich powiatu ostrowskiego, na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP przebywała w Warszawie na spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim i zaproszonymi przez Niego Gośćmi. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającej w tym dniu 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Wśród zaproszonych gości byli Tadeusz Mazowiecki, Władysław Frasyniuk, Zbigniew Janas i Józef Pinior. Spotkanie to było okazją do dyskusji na temat stanu wojennego, jego wielorakich aspektów, następstw i skutków. Zaproszeni goście w latach 1980 – 81 – 91 należeli do czołowych działaczy NSZZ Solidarność, w latach stanu wojennego, byli więzieni i prześladowani, aby w końcu wziąć udział w obradach okrągłego stołu i współtworzyć zręby III RP w pierwszym okresie jej kształtowania.

* img_1627.jpg

Spotkanie prowadził szef kancelarii Prezydenta RP, Jacek Michałowski. Po powitaniu wszystkich uczestników spotkania, głos zabrał Prezydent RP Bronisław Komorowski, który na spotkanie przybył wraz z małżonką, Anną Komorowską. Następnie młodzież zadawała gościom pytania dotyczące samego stanu wojennego, jego przyczyn i wielorakich uwarunkowań, uzyskując od gości i Prezydenta obszernych wyjaśnień. Swoistą niespodzianką spotkania był udział w nim gościa specjalnego, aktora scen warszawskich Macieja Rayzachera, który wraz z zebranymi w 1981 r. został internowany i osadzony w Jaworzu, jednym z miejsc internowania. Podczas spotkania zaprezentował zebranym scenopis III części Dziadów A. Mickiewicza, wystawionych przez internowanych w Jaworzu.

Po spotkaniu w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego zebrani wzięli udział w otwarciu wystawy poświęconej stanowi wojennemu.

* img_1701.jpg

Po wizycie w Pałacu Prezydenckim, młodzież z Ostrowa udała się na Zamek Królewski w Warszawie, aby obejrzeć czasową wystawę poświęconą panowaniu ostatniego króla I Rzeczypospolitej Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 479