OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dary od Jurka Owsiaka
5 października 2007 roku

Dary od Jurka Owsiaka

Oddział Chirurgii Dziecięcej wzbogacił się o sprzęt do monitorowania i ratowania życia dzieci po wypadkach komunikacyjnych. Jest to kolejny dar dla ostrowskiego szpitala od fundacji Jurka Owsiaka.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od lat wspomaga ostrowski szpital. Szczególną opieką otoczyła odział Patologii Noworodka i Wcześniaka, który nosi jej imię. Tym razem jednak wartościowy i niezwykle potrzebny sprzęt medyczny trafił na oddział Chirurgii Dziecięcej.

Są to dwa kardiomonitory nieinwazyjne, dwa łóżka ortopedyczne, dwie strzykawki automatyczne, dwa pulsoksymetry. Jest to sprzęt niezbędny do monitorowania i ratowania życia dzieci po wypadkach komunikacyjnych. Takie właśnie było hasło ostatniej kampanii Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo się cieszymy z tego daru i jesteśmy wdzięczni Jurkowi Owsiakowi, że pamięta o naszym szpitalu. My staramy się systematycznie wymieniać i unowocześniać sprzęt medyczny. Korzystamy tutaj przede wszystkim ze środków własnych i budżetu powiatu. Jednak potrzeby wciąż są tak ogromne, że każda taka pomoc jest dla nas na wagę złota. – mówi dr Tomasz Gostomczyk, dyrektor ZZOZ w Ostrowie.

Wartość przekazanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy sprzętu wynosi ok. 300 tyś. złotych.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 616