OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Dokumenty europass wręczone
22 grudnia 2011 roku

Dokumenty europass wręczone

Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak wręczył piętnastoosobowej grupie uczniów z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim tzw. europassy - dokumenty potwierdzające nabycie kwalifikacji zawodowych w innym kraju europejskim. Spotkanie odbyło się w środę 21 grudnia 2011 roku w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.

Przypomnijmy, że w dniach 08.05.-21.05.2011 piętnastoosobowa grupa młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odbyła staż zawodowy w Sonneberg (Turyngia, Niemcy). Obejmował on zajęcia z automatyki, hydrauliki, pneumatyki, sterowników (SPS) i frezowania na maszynach CNC.

* dsc_0065.jpg

- Myślę, że odbycie stażu w tak znakomitym miejscu, jakim jest Sonneberg i z tak doświadczoną kadrą dało młodzieży bardzo dużo i lepiej przygotowało do wejścia w rynek pracy nie tylko polski, ale i też europejski. Najważniejszym jednak celem takich przedsięwzięć jest to, aby młody człowiek kończący szkołę o profilu zawodowym w naszym powiecie, dzięki takim stażom jak ten miał jeszcze lepsze przygotowanie w zakresie szkolenia zawodowego. Cieszę się, że pracownicy Starostwa pomagają w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na tego rodzaju projekty – mówił wicestarosta Tomasz Ławniczak.    

* dsc_0091.jpg

- Zajęcia obejmowały naukę różnych umiejętności. Naszym zadaniem było wykonanie dokumentacji do produktu końcowego, czyli logo szkoły. Uczyliśmy się także programowania i obsługi maszyn CNC. Ćwiczenia prowadzone były przez znakomitych nauczycieli w świetnie wyposażonych salach i warsztatach. Cieszę się bardzo, że dzięki praktykom podniosłam swoje kompetencje zawodowe, a także podszkoliłam język – wyjaśnia Marta Koprys, uczennica ZST jedna z dwóch dziewczyn w grupie.

Jak mówi Marcin Woliński koordynator projektu, przedsięwzięcie zostało w pełni zrealizowane, a zagraniczna praktyka zawodowa przyniosła uczniom ZST wielostronne korzyści. Zwiększyła motywację do intensywniejszej nauki, pogłębiania znajomości j. obcych i planowania przyszłości zawodowej w Europie, w czym może być pomocny uzyskany certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności oraz paszport mobilności Europass. Pobyt uczniów w Sonneberg został zauważony i opisany w gazecie regionalnej płd. Turyngii „Freies Wort”.

- Od wielu lat piszemy projekty Leonardo i cieszę się bardzo, że zawsze znajdywały akceptację w Warszawie. Młodzież, która do tej pory mogła odbyć staż w Niemczech przekonała się, że w naszej szkole wcale nie jest gorzej. Wprawdzie nie dysponujemy takimi nowoczesnymi urządzeniami, mimo to również doskonale przygotowujemy młodzież do podjęcia pracy za granicą. Myślę, że dzięki europassom będą mieli to ułatwione. Dziękuję bardzo panu Marcinowi Wolińskiemu za przygotowanie tego projektu – powiedział Eugeniusz Namysł, dyrektor ZST.

* dsc_0095.jpg

Projekt został przygotowany przez Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.Praktyka została zrealizowana w ramach projektu Leonardo da Vinci: „Europejski mechatronik - staże zawodowe w zakresie nowoczesnych technologii w mechatronice” w Państwowej Szkole Zawodowej SBBS Sonneberg i w Centrum Kształcenia Zawodowego SAZ Sonneberg.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 478