OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wigilia z ostrowskim dziennikarzami
23 grudnia 2011 roku

Wigilia z ostrowskim dziennikarzami

Władze samorządowe Powiatu Ostrowskiego spotkały się z dziennikarzami lokalnych i regionalnych mediów na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. Wigilijne spotkanie odbyło się 20 grudnia 2011 roku w Bursie Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W tegorocznym spotkaniu uczestniczył: Starosta Ostrowski Paweł Rajski, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Andrzej Leraczyk, Wiceprzewodnicząca Rady Marlena Maląg i Wiceprzewodniczący Rady Grzegorz Finke.

* obraz_012.jpg

Wigilia z dziennikarzami stała się okazją do towarzyskiej, miłej rozmowy bez codziennego pośpiechu i nerwowego spoglądania na zegarek. Na wigilijnym stole nie zabrakło tradycyjnych potraw: karpia, barszczu, śledzi i kapusty z grochem. Podczas składania życzeń dziennikarze i pracownicy ostrowskich mediów życzyli sobie ciekawych tematów i szczęśliwego Nowego Roku.

* obraz_030.jpg

W spotkaniu uczestniczyli: redaktor naczelny Gazety Ostrowskiej Jarosław Wardawy, oraz Grzegorz Glubiak, Hanna Olejnik i Renata Weiss. Redaktor naczelny Kuriera Ostrowskiego Karolina Krawczyk i Karolina Winecka. Szef anteny Radia Eska Barbara Źródlewska - Olejnik. Radio Centrum reprezentowała szefowa redakcji Małgorzata Aleksandrzak oraz Arleta Zeidler. Redaktorzy Głosu Wielkopolskiego i Ziemi Kaliskiej Marek Weiss i Ryszard Bińczak. Redaktor Faktów Ostrowskich Robert Włodarczyk. Przedstawiciele Telewizji Kablowej PRO ART - redaktor naczelna Anna Okrój, Anna Grzesiak i szef programowy Marek Orłowski. Redaktor naczelny telewizji internetowej Ostrow24 Marek Radziszewski.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 2180