OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Budżet na 2012 rok przyjęty
29 grudnia 2011 roku

Budżet na 2012 rok przyjęty

Ponad 125,6 mln złotych wyniosą dochody budżetu Powiatu Ostrowskiego w 2012 roku, a wydatki będą mniejsze o ok. 516 tys. zł. – To jest budżet odpowiedzialnych samorządowców, którzy biorą pod uwagę zarówno sytuację naszego powiatu, jak również to, co dzieje się w gospodarce kraju i Europy – mówił Paweł Rajski, Starosta Ostrowski rekomendując przyjęcie dokumentu. Rada Powiatu przyjęła budżet w dniu 28 grudnia 2011r.

Prezentując założenia do budżetu Starosta Ostrowski pokazywał zarówno uwarunkowania finansowe, jakie rzutowały na konstrukcje budżetu, jak również najważniejsze cele budżetu na przyszły rok. Trzy cele strategiczne to: utrzymanie dyscypliny budżetowej, podjęcie działań mających na celu spłatę rat kredytowych oraz akumulacja kapitału pochodzącego ze sprzedaży nieruchomości.

- W przyszłorocznym budżecie po raz pierwszy pojawia się nadwyżka budżetowa. Ktoś może powiedzieć, czyż byśmy nie potrafili zagospodarować pieniędzy. Nie! To jest jeden z wymogów wieloletniej prognozy finansowej. Co więcej te wymogi narzucają na nas obowiązek, aby w budżecie 2013 roku ta nadwyżka budżetowa wyniosła ponad 3 mln. złotych – wyjaśniał P. Rajski.

* 2.jpg

* 4.jpg

Najważniejsze zadanie inwestycje 2012 roku to budowa przychodni specjalistycznych, na które w ramach tzw. środków niewygasających przeznaczono już 6,8 mln. złotych. Dokończone zostaną projekty termomodernizacji szkół oraz budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 i II Liceum Ogólnokształcącym. Planuje się także zrealizować I etap przebudowy Klubu Nauczyciela. Po raz pierwszy wprowadzone zostaną stypendia dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W sferze inwestycji drogowych zrealizowana zostanie budowa ronda przy ul. Grabowskiej. Zakończony zostanie projekt budowy drogi Ostrów Wielkopolski-Koryta. Jednym z najważniejszych zadań będzie także realizacja wspólnie z gminami zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.

W nowym budżecie ponad 2,8 mln zł przeznaczonych zostanie na spłatę kredytów długoterminowych. Dzięki temu zmniejszy się zadłużenie, które planowane było na ten rok na poziomie 50,8 mln, a na koniec roku obniżone zostało do 48,5 mln. Jak zapewniał starosta przyszłoroczny budżet będzie również elementem przygotowań do kolejnego rozdania środków unijnych. Chodzi o to, by w przypadku pojawienia się kolejnych projektów unijnych mieć zdolność finansowego partycypowania w nich.

- Ten budżet przygotowany został na trudne czasy, są w nim pewne zabezpieczenia, na ewentualność, gdyby w gospodarce krajowej i europejskiej zaczęło się dziać coś negatywnego. Jesteśmy przygotowani na to, żeby taki trudny okres przetrwać – mówił starosta ostrowski.

Opinie o projekcie budżetu wyrazili przedstawiciele poszczególnych klubów.

- To projekt budżetu, który ze względu na uzasadnione wcześniejsze uwarunkowania musiał nie uwzględniać wiele zadań o charakterze inwestycyjnym dotyczy to m.in. budowy dróg, na budowę których planuje się przeznaczyć tylko 10 proc. tego, co w 2011 r. Trzeba jednak patrzeć realnie i brać pod uwagę to, w jakiej jesteśmy sytuacji, bo mogą być niespodzianki w budżecie państwa. Cieszy fakt, który znajduje poparcie naszego klubu, jakim jest wzrost środków na zdrowie, głównie na budowę przychodni oraz to, że zabezpieczono środki na pomoc społeczną i ostrowską oświatę. Życzę dobrej realizacji zadań w atmosferze wspólnej odpowiedzialności – mówił Józef Wajs w imieniu radnych Porozumienia Społecznego - Lewica.

Ze stanowiska opozycyjnego PSL wynikało z kolei, że to nie przychodnie specjalistyczne, ale budowa dróg powinna być priorytetem. Budżet pozytywnie oceniły kluby PO i PiS.

- Rok 2011 to był okresem największych inwestycji w drogowych w dziejach powiatu. Wybudowano 26 km dróg i to był wyjątkowy wynik. Trzeba więc rozumieć jeśli w tej dziedzinie inwestycyjnej pojawi się niewielka przerwa. Przygotowaliśmy budżet, który jest odpowiedzią na kryzys europejski, którego skali nikt nie jest w stanie przewidzieć. Musimy być ludźmi odpowiedzialnymi i przewidywać to, co się może negatywnego wydarzyć. Poza tym myślimy o rozwoju powiatu w latach przyszłych – argumentowała Maria Tomaszewska, szefowa klubu Platformy Obywatelskiej.

- Przejęliśmy budżet z długiem prawie 51 mln, trzeba było przeprowadzić oszczędności i już udało się go obniżyć poniżej 49 mln. Tak wszyscy chcielibyśmy, aby poziom inwestycji był wyższy. Jednak wytyczne ustawy o finansach powodują, że zadłużać się nie możemy, dlatego w tym roku jest tylko na inwestycje 3,5 proc., bo na tyle na razie nas stać. Dlatego uważamy, że jest to budżet stabilny i skonstruowany odpowiedzialnie. Jesteśmy w pełni przekonani, że zostanie zrealizowany. Życzymy tego sobie i państwu – powiedziała Marlena Maląg szefowa Klubu Prawo i Sprawiedliwość.

W głosowaniu „za’’ budżetem opowiedziało się 18 radnych, dwóch było „przeciw’’, a 7 wstrzymało się od głosu.

Na zakończenie toast za pomyślność i życzenia noworoczne radnym, szefom jednostek powiatowych, służb mundurowych, instytucji oraz pracownikom Starostwa Powiatowego złożyli Andrzej Leraczyk Przewodniczący Rady Powiatu oraz Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 621