OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego
5 października 2007 roku

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego

Zakończenie termomodernizacji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, określenie najważniejszych potrzeb szpitala, bieżące funkcjonowanie służby zdrowia – to główne tematy posiedzenia Zarządu Powiatu Ostrowskiego, który odbył się 3 października br. Zarząd spotkał się z dyrekcją szpitala oraz wszystkimi ordynatorami oddziałów.

Przez kilka godzin dyskutowano o kondycji ostrowskiego szpitala, podsumowano zakończone inwestycje, omówiono plan kolejnych modernizacji. Wiele uwagi poświęcono określeniu najpilniejszych potrzeb, szczególnie w zakresie wyposażenia w sprzęt medyczny. Zarząd wysłuchał opinii w tym zakresie ordynatorów wszystkich, trzynastu oddziałów ostrowskiego szpitala – intensywnej terapii, wewnętrznego I, wewnętrznego II, psychiatrycznego, neurologicznego, ginekologiczno-położniczego, ortopedycznego, laryngologicznego, szpitalnego oddziału ratunkowego, chirurgii, chirurgii dziecięcej, pediatrycznego, patologii noworodka i wcześniaka.

Od 2005 roku w naszym szpitalu bardzo intensywnie narastają inwestycje w zakresie programu dostosowawczego, termomodernizacji, zakupu aparatury i sprzętu medycznego. Wśród robót inwestycyjnych i remontowych zadaniem numer jeden jest termomodernizacja obiektów szpitalnych. Można powiedzieć, że została ona zakończona, obecnie trwa odbiór inwestycji. W jej ramach została wykonana instalacja CO, ocieplenie i otynkowanie budynków, wymiana okien, montaż wentylacji. Wartość tej inwestycji wyniosła 10.856 tyś. zł. W trakcie realizacji byliśmy dwukrotnie wizytowani przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, który udzielił nam dotacji w wysokości 4 milionów złotych. Kontrolerzy stwierdzili, ze nasza inwestycja prowadzona jest wzorowo. – wyjaśnia dyrektor Tomasz Gostomczyk.

Pozostałe fundusze pochodziły z budżetu szpitala i powiatu ostrowskiego. Rozpoczął się również remont bloku położniczego. Jego wartość wyniesie 1.200 tyś. Kontynuowana jest modernizacja szpitalnego oddziału ratunkowego. Podczas posiedzenia Zarządu omówiono także program dostosowawczy na lata 2007 – 2013. Wśród najważniejszych potrzeb dyrekcja szpitala wymieniła zakup kontenerowego bloku operacyjnego z 8 salami, budowę centralnej sterylizatorni, poprawę warunków intensywnej opieki medycznej, przebudowę sal chorych na dwuosobowe pokoje z łazienkami, dokończenie budowy poradni specjalistycznej.

Już w roku przyszłym bardzo byśmy chcieli unowocześnić zakład diagnostyki, kupić nowy tomograf, usg, mammograf, 2 aparaty rentgenowskie. Bez nowoczesnej diagnostyki nasz szpital nie będzie dobrze funkcjonował. Dziś zleca się tych badań bardzo dużo i do precyzyjnej oceny stanu pacjenta ta aparatura jest niezwykle potrzebna. Zdaję sobie sprawę, że to duży wydatek, rzędu 4 - 5 milionów złotych, ale musimy z tym zadaniem się zmierzyć. Również w przyszłym roku chcielibyśmy utworzyć nowoczesną pracownię endoskopii zabiegowej. To dla nas absolutny priorytet. – informuje Tomasz Gostomczyk.

Zarząd Powiatu z duża uwagą wysłuchał dyrekcji szpitala oraz ordynatorów. To było bardzo cenne spotkanie. Jestem dumny, że wszystkie nasze oddziały posiadają akredytację ministerstwa zdrowia do przeprowadzania specjalizacji. Oznacza to, że nasza kadra jest na dobrym poziomie. Cieszę się również, że mamy tak odpowiedzialnych lekarzy. Wszyscy widzimy co się dzieje w szpitalach. U nas praktycznie oprócz akcji solidaryzującej się ze strajkującymi lekarzami obyło się bez strajku i ewakuacji pacjentów. Odrębną sprawą jest dalsza poprawa warunków pracy i pobytu w naszym szpitalu oraz wyposażenia go w odpowiedni sprzęt. Bardzo dużo w tym zakresie już zrobiliśmy, jednak potrzeby są wciąż ogromne. Takich kosztów samodzielnie ani budżet powiatu, ani budżet szpitala nie udźwignie. Dlatego będziemy zabiegać o środki unijne. Już przystąpiliśmy do pisania wniosku. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Koszt całego programu dostosowawczego ostrowskiego szpitala do standardów określonych przez ministerstwo zdrowia jest ogromny – wynosi około 70 milionów złotych.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 818