OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Pożegnanie dyrektora II LO
29 grudnia 2011 roku

Pożegnanie dyrektora II LO

Po ponad 12 latach pełnienia funkcji dyrektora oraz nauczyciela matematyki z końcem grudnia 2011 r. na emeryturę przechodzi Izabela Bothur - dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie. Szkolne pożegnanie odbyło się kilkanaście dni wcześniej.

- Kiedy 14 października 2011 r. podczas uroczystości Dnia Nauczyciela ogłosiłam, że po raz ostatni ją prowadzę głos mi się bardzo łamał, chociaż był to przecież mój wybór i moja wola. Cieszę się, że będę zwolniona z obowiązków dyrektora, które pełniłam 12 lat i 10 miesięcy. Więc za dwa miesiące byłoby 13 lat, a że jestem przesądna zdecydowałam się zrezygnować wcześniej – mówiła wzruszona I. Bothur podczas pożegnania.

Dyrektor I. Bothur w latach 1977-1981 pracowała jako nauczyciel w szkole w Nabyszycach. W okresie od 1981 do 1992 r. uczyła w Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrowie Wielkopolskim. Z II Liceum związała się zawodowo od 1992 roku na początku jako nauczyciel matematyki. W latach 1994-1999 była wicedyrektorem II LO, a od 1999 r. dyrektorem.

Na pożegnanie specjalny i bardzo oryginalny program artystyczny wymagający od bohaterki dystansu do siebie i pełnionej przez ponad dekadę funkcji przygotowała młodzież.

- Nas uczniów przewinęło się przez szkołę w okresie dyrektorowania bardzo wielu. I z pewnością od każdego z nas płyną dziś dla Pani bardzo indywidulane podziękowania, bo przecież jesteśmy indywidualistami – mówili uczniowie.

Gorące życzenia i podziękowania Izabela Bothur otrzymała także od dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, Rady Rodziców oraz Starosty Ostrowskiego.

- Pani decyzja zaskoczyła mnie, jako starostę. Oczywiście zastanawiałem się, dlaczego akurat teraz? Myślę, że dziś można to powiedzieć, że jednak wybrała Pani bardzo dobry moment i jest w tej decyzji jakieś przesłanie dla następców. Zostawia Pani szkołę na dydaktycznym topie. Także pod względem materialnym, inwestycyjnym niewiele trzeba tu robić. Kiedy zamknie Pani po raz ostatni swój gabinet spojrzy za siebie, będzie zawsze mogła powiedzieć „zrobiłam kawał dobrej roboty’’. Za to wszystko jako starosta ostrowski chcę Pani raz jeszcze podziękować i w zamian nagrodzić nagrodą specjalną za wkład w rozwój powiatowej oświaty – mówił Paweł Rajski.

* obraz_073.jpg

Następcą I. Bothur do czasu zakończenia kadencji i wyłonienia nowego dyrektora w postępowaniu konkursowym, a więc do końca lipca 2012 roku, będzie Renata Nowak, która żegnając swoją koleżankę nie kryła ogromnego wzruszenia.

- Mojej koleżance życzę powodzenia. Jeśli tylko będzie potrzebowała wsparcia lub jakiejkolwiek pomocy, zawsze chętnie służę – mówiła odchodząca dyrektor.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 1337