OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Spawacze na wagę… dobrej pracy
2 stycznia 2012 roku

Spawacze na wagę… dobrej pracy

Listopad 2011 r. okazał się kolejnym miesiącem, w którym bezrobocie w Powiecie Ostrowskim wynosiło poniżej 10 proc. Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy oficjalne statystyki zanotowały 9,8 proc. bezrobotnych, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego stopa bezrobocia wyniosła 11,3 proc.

Jesień to okres, kiedy zawsze przybywa osób bezrobotnych. W listopadzie nastąpił wzrost o 143 nowych bezrobotnych. W większości były to osoby wracające z aktywnych form przeciwdziałania bezrobocia, a więc te, które zatrudniane były w ramach prac interwencyjnych lub na stażach w większości w jednostkach budżetowych.

zdjecie

- Na wzrost bezrobocia oczywiście wpływ ma sezonowość i kończące się umowy na czas określony. Z naszego doświadczenia wiemy, że są firmy, które cyklicznie zawierają umowy na czas nieokreślony robiąc miesiąc dwa przerwy i z początkiem roku znowu zatrudniają – mówi Hanna Pawlak -  racownicy Kornacka, dyrektor PUP.

Zdecydowanie mniejszy spadek przyrostu bezrobotnych spowodowany jest zarówno łagodną jesienią i zimą, które nie przerwała prac w sektorze budowlanym, ale także większa ilością ofert pracy.

W listopadzie do PUP wpłynęło prawie 550 nowych ofert, podczas gdy rok temu było ich tylko 240. EKK Wagon, które chce zatrudnić 100 osób, 50 na stanowisku spawacza i 50 na stanowisku ślusarza. Mile widziani są frezerzy, inżynierowie i mechanicy. Firma Promedica chce z kolei zatrudnić 50 osób w charakterze opiekun osoby starszej. Przedsiębiorstwo Stolmakon potrzebuje 50 ślusarzy i spawaczy. Specjalistów branży technicznej (obróbka metali metodą skrawania, obróbki drewna) z Ostrowa Wielkopolskiego lub okolic poszukuje także krotoszyńska firma Tombud.

- Obecnie największe wymagania firmy mają, jeśli chodzi o spawaczy zwłaszcza ponadpodstawowych. Pracownicy z takimi kwalifikacjami mają największe możliwości znalezienia pracy. Jako PUP-y nie mamy środków finansowych na uzupełnianie kwalifikacje osób, natomiast firmy same nie chcą inwestować w szkolenie - mówi H. Pawlak Kornacka.

zdjecie

zdjecie

Szansę poprawy atrakcyjności na rynku pracy poprzez zwiększenie umiejętności technicznych dają szkolenia i kursy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, których organizatorem jest Powiat Ostrowski.

- W ramach projektu „Kompleksowy Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego na terenie Powiatu Ostrowskiego i Kaliskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, do tej pory już 45 uczniów otrzymało certyfikaty Instytutu Spawalnictwa – dokumenty, które uprawniają do wykonywania zawodu w zakresie spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG. A 29 otrzymało certyfikaty ukończenia maszyn sterowanych numerycznie. Ponadto Na zdobycie podobnych uprawnień ma szansę jeszcze ponad 100 osób. To jest jedna z form wpływania na strukturę bezrobocia - powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

To nie jedyne działania, jakie podejmuje Powiat. Kilkanaście dni temu wicestarosta Tomasz Ławniczak wręczył piętnastoosobowej grupie młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim odebrała tzw. europasy potwierdzające odbycie stażu zawodowego w Sonneberg (Turyngia, Niemcy) w ramach projektu „Europejski mechatronik”. Były to zajęcia obejmujące praktykę w dziedzinie automatyki, hydrauliki, pneumatyki, sterowników (SPS) i frezowania na maszynach CNC.

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 355