OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Konferencja
5 października 2007 roku

Konferencja

KONFERENCJA REGIONALNA
pod patronatem
Wojewody Wielkopolskiego i Starosty Ostrowskiego
poświęcona Gospodarowaniu wodą w Subregionie Kaliskim

OSTRÓW WIELKOPOLSKI 13 października 2007 roku godz. 11.00
Restauracja Borowianka ul. Limanowskiego 134

PROGRAM

Wprowadzenie – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Racki
i Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski
10 – 15 minut

 1. Rola i znaczenie wody w gospodarce rolnej Subregionu Kaliskiego
  referuje p. Piotr Walkowski - 10-15 min.
 2. Problemy gospodarowania wodą w warunkach klimatycznych i glebowych Wielkopolski
  referuje prof. dr hab.Czesław Przybyła – 30-40 min.
 3. Planowane inwestycje melioracyjne i gospodarki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem zamierzeń w dolinie cieku Ołoboku jako przekład rzeki nizinnej przepływającej przez teren aglomeracji miejskiej
  referuje p. Cezary Siniecki – 25-30 min.
 4. Rola i znaczenie spółek wodnych, zamierzenie i sposoby finansowania na przykładzie powiatu ostrowskiego
  referuje p. Zbigniew Ignor – 20-25 min.
 5. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe aglomeracji miejskich na przykładzie miasta Kalisz i Odolanów
  referuje p. Marek Galuba - 30-35 min.
 6. Gospodarka wodami – ścieki opadowe z dróg
  referuje p. Ryszard Wasiela – 20-25 min.
 7. Zakończenie.

Uwaga: Przerwa na kawę między 3 i 4 referatem 25-30 min.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 745