OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Bezpłatne badania dla męzczyzn
8 października 2007 roku

Bezpłatne badania dla męzczyzn

Pomiędzy 18 października a 21 grudnia 2007 roku w ostrowskim szpitalu prowadzone będą bezpłatne badania gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 45 roku życia. Program jest w całości finansowany z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

Program zdrowotny pod nazwą „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego – program badań przesiewowych dla mężczyzn z Powiatu Ostrowskiego” realizować będzie Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim.

W ramach programu mężczyźni w wieku powyżej 45 lat bezpłatnie i bez skierowania będą mogli skorzystać z badania lekarskiego, badania krwi pod kątem PSA oraz badania USG. Program będzie realizowany między 18 października a 21 grudnia tego roku.

Wystarczy, że osoby zainteresowane uzgodnią termin i godzinę badania, a następnie stawią się z dowodem osobistym w Poradni Urologicznej ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.

Liczba osób, które mogą skorzystać z bezpłatnego badania jest ograniczona, a została obliczona proporcjonalnie do liczby mężczyzn z danej gminy: Miasto Ostrów Wielkopolski – 462 osoby, Gmina Ostrów Wielkopolski – 103 osoby, Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce – 90 osób, Gmina i Miasto Odolanów – 76 osób, Gmina i Miasto Raszków – 65 osób, Gmina Sieroszewice – 57 osób, Gmina Przygodzice – 64 osoby, Gmina Sośnie – 35 osób.

Zapisy oraz szczegółowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu (062) 595 13 97 w godzinach od 8.00 do 12.00.

Jak wynika z danych Wielkopolskiego Centrum Onkologii, nowotwory narządów płciowych stanowiły w 2004 roku jeden z najczęściej wykrywanych nowotworów. Współczynnik zachorowań na 10 tys. ludności Powiatu Ostrowskiego wynosił 4,7 (5,4 – kobiety i 4,0 - mężczyźni), w tym u kobiet największym zagrożeniem jest nowotwór szyjki macicy, jajnika i trzonu macicy, natomiast u mężczyzn nowotwór gruczołu krokowego.

Z myślą o realizacji programu zdrowotnego ukierunkowanego na zwalczanie chorób nowotworowych Rada Powiatu Ostrowskiego w budżecie na rok 2007 zagwarantowała kwotę 40.000 zł. 16 lipca tego roku Zarząd Powiatu Ostrowskiego zdecydował przeznaczyć tę kwotę na realizację programu „Profilaktyka nowotworu gruczołu krokowego” – program badań przesiewowych dla mężczyzn z Powiatu Ostrowskiego”. Program został skierowany do konsultacji z wszystkimi gminami z terenu powiatu ostrowskiego. Realizatora programu wyłoniono w drodze konkursu.

Odwiedzin: 662