OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wizyta w IV LO
10 października 2007 roku

Wizyta w IV LO

Kilkunastoosobowa grupa młodzieży z niemieckiej Gery przyjechała z wizytą do IV Liceum Ogólnokształcącego. We wtorek, 9 października spotkali się ze starostą i wicestarostą ostrowskim. Podczas spotkania, dyrektor Andreas Koch otrzymał statuetkę Fryderyka, za szczególne osiągnięcia i działania na rzecz powiatowej szkoły.

Niemiecka grupa pierwszy raz przyjechała do Ostrowa w listopadzie 2005 roku. W marcu 2006 roku 20 uczniów z IV LO i 20 uczniów z Gery w Oświęcimiu realizowało wspólny projekt na temat przeszłości polsko-niemieckiej. Na przełomie kwietnia i maja tego roku kolejna grupa z Ostrowa gościła w Gerze, a w październiku niemiecka młodzież przyjechała z rewizytą. Goście śpią u polskich rodzin.

Nasza szkoła współpracuje z Gimnazjum w Gerze od 4 lat. Ta współpraca co roku wzbogacana jest o nowe elementy. Najpierw były spotkania zapoznawcze, wymiana doświadczeń, a teraz realizujemy konkretne programy edukacyjne. Można powiedzieć, że duszą tych przedsięwzięć jest Andreas Koch, który ma mnóstwo pomysłów i to takich, które możemy realizować zarówno w warunkach polskich jak i niemieckich. W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować panu Kochowi za pilotowanie tej współpracy, za jego niespożyta energię i pasję. – mówi dyrektor Józef Kozan.

17 października IV Liceum Ogólnokształcące obchodzi święto patrona. Od dwóch lat dla osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju szkoły przyznawane są „Fryderyki” . W tym roku kapituła nagrody statuetkami wyróżniła 10 osób, w tym Andreasa Kocha. Fryderyk został mu wręczony przez starostę ostrowskiego ( członka kapituły i posiadacza Fryderyka z numerem 1) podczas spotkania w Starostwie Powiatowym.

Mam nadzieję, że ta statuetka będzie symbolem przyjaźni i współpracy między naszymi szkołami. Sądzę, że nadal będziemy się spotykać i pracować nad wspólnymi projektami. Uważam, że ta współpraca z roku na rok jest coraz lepsza, coraz lepiej się znamy. Spotykamy się, piszemy do siebie, utrzymujemy stały kontakt. W tym roku realizujemy ważny projekt „uprzedzenia”. Zastanawiamy się jak można likwidować uprzedzenia, które występują zarówno w społeczeństwie niemieckim jak i polskim. –wyjaśnia Andreas Koch

Szkoła na realizację projektu otrzymała fundusze z Fundacji Polsko-Niemieckiej w Warszawie.

Jestem dumny, że nasze szkoły ponadgimnazjalne mają tak szeroką współpracę z podobnymi placówkami w Unii Europejskiej. Gros naszych szkół współpracuje z niemiecką Turyngią. To dla nas niezwykle cenne i ważne doświadczenie. Z wielką przyjemnością wręczam tę statuetkę i mam nadzieje, że Fryderyk będzie przypominał naszą szkołę i powiat ostrowski. A młodzieży życzę wspaniałych wrażeń z pobytu na Ziemi Ostrowskiej i w Polsce. – mówił podczas spotkania Włodzimierz Jędrzejak.

Podczas kilkudniowego pobytu goście z Gery będą realizować program dotyczący stereotypów i prowadzić wspólne warsztaty. Wezmą udział w lekcjach języka polskiego i niemieckiego. Zwiedzą Ostrów, Gołuchów i Wrocław.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 2809