OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uroczystości dziękczynne
16 października 2007 roku

Uroczystości dziękczynne

Z ogromnym szacunkiem i uznaniem myślimy dziś o naszych żywicielach, polskich rolnikach. Ich ciężkiej pracy zawdzięczamy, że na naszych stołach nie brakuje chleba. Chciałbym w imieniu całej naszej społeczności powiedzieć obecnym tu rolnikom: dziękuję !!! – mówił podczas powiatowych uroczystości dziękczynnych za zebrane plony, starosta Włodzimierz Jędrzejak. W uroczystościach w piątek, 12 października wzięli udział między innymi przedstawiciele władz lokalnych samorządów, radni powiatowi oraz przewodniczący merytorycznych komisji rad gmin, delegaci Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, prezesi kół pszczelarskich, ogródków działkowych, kół łowieckich.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem św. Antoniego w Ostrowie odprawioną przez ks. infułata Tadeusza Szmyta. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni do Ostrowskiego Centrum Kultury, gdzie w pierwszej, oficjalnej części uroczystości wręczono podziękowania dla rolników z terenu powiatu ostrowskiego. Z rąk starosty ostrowskiego, Włodzimierza Jędrzejaka oraz przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego, Piotra Walkowskiego podziękowania odebrali przedstawiciele rolników z poszczególnych gmin - Grażyna Budzik i Maciej Bochyński z gminy Nowe Skalmierzyce, Jolanta Grzybowska i Mariusz Wiertelak z gminy Raszków, Lucyna Stryjak i Marian Dolata z gminy Odolanów, Mariola Śródka i Sylwester Stekiel z gminy Sośnie, Zuzanna Balcer i Bogusław Połczyński z gminy Ostrów Wielkopolski, Mirosława Russek i Stanisław Gąsior z gminy Sieroszewice, Beata Perz i Krzysztof Pawelec z gminy Przygodzice, Halina Matyśkiewicz i Mariusz Górski z miasta Ostrów Wielkopolski. Podziękowania zostały także wręczone przedstawicielom braci rybackiej - Markowi Trzcielińskiemu i Wiesławowi Michalskiemu z Gospodarstwa Rybackiego w Przygodzicach oraz Karolowi i Grzegorza Girusom z Gospodarstwa Rybackiego w Możdżanowie. Uhonorowano także myśliwych z okazji jubileuszu 80-lecia koła myśliwskiego numer 8 i 55-lecia koła myśliwskiego numer 10.
Zwracając się do rolników i zaproszonych gości starosta Włodzimierz Jędrzejak powiedział:

Drodzy Rolnicy, Mieszkańcy Powiatu Ostrowskiego, Szanowni Goście

Jestem dumny i zaszczycony, że w uroczystej mszy dziękczynnej za zebrane tegoroczne plony wzięło udział tak wielu znamienitych gości. Szczególnie gorąco pozdrawiam wszystkich rolników. Równie serdecznie witam przedstawicieli władz lokalnych i duchowieństwa.

Wszyscy przynosimy dziś ze sobą owoce naszej pracy. Każdy z nas na swój sposób włączony jest w uprawę roli, której na imię Polska. Zdajemy sobie sprawę z ogromu wysiłku, jakiego wymaga to wspólne gospodarzenie.

Pragnę podkreślić, że Powiat Ostrowski przy doskonałej współpracy że wszystkimi samorządami gminnymi dokłada wszelkich starań, aby to gospodarowanie było mądre, skuteczne i jak najlepiej służyło mieszkańcom naszego regionu. W naszym działaniu ważne są nie koalicje polityczne, ale praca ponad wszelkimi podziałami. Interesuje nas wyłącznie koalicja na rzecz rozwoju gospodarczego. Dlatego też otwarcie i przyjaźnie podchodzimy do wszystkich inicjatyw kreowanych przez różnorodne środowiska, a szeroka współpraca z przedsiębiorcami, rolnikami, społecznikami jest podstawą naszej działalności.
Nasze codzienne obowiązki staramy się wykonywać z jak największą odpowiedzialnością i dokładnością . To cecha Wielkopolan i samorządowców która nas wyróżnia., i z której jesteśmy dumni.

Szanowni Państwo.

Powiat Ostrowski z satysfakcją odnotowuje wszystkie osiągnięcia środowisk samorządowych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych i społecznych.

Cieszy nas każdy sukces naszych przyjaciół samorządowców, przedsiębiorców, sportowców, ludzi kultury i sztuki. Cieszą nas sukcesy naszych mieszkańców i wspaniałej, mądrej młodzieży.

Jesteśmy także dumni z własnych osiągnięć, gdyż wszystkie nasze działania podejmujemy dla ludzi - i z myślą o ludziach.

Bardzo się cieszę, że mogę z Państwem podzielić się wspaniała informacją, iż budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego stała się faktem. Wojewoda Wielkopolski wydał w tej sprawie stosowne decyzje, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie przygotowuje przetarg na tę inwestycję.

I choć oczywistym jest, że budowa obwodnicy finansowana będzie przez budżet centralny - to jednak dzięki usilnym i skutecznym staraniom powiatu ostrowskiego - udało się ją wprowadzić do planu inwestycyjnego generalnej Dyrekcji i przyspieszyć jej realizację o ponad trzy lata. To ogromny sukces, z którego wszyscy dziś powinniśmy być dumni i zadowoleni. Proszę mi wybaczyć wzruszenie, gdy o tym mówię, ale tej sprawie poświęciłem dwa lata mojego życia. Dziś jestem szczęśliwy, że finalizuje się ta najważniejsza dla naszego powiatu inwestycja drogowa.

Z radością pragnę także Państwa poinformować, że zakończyła się termomodernizacja powiatowego szpitala. W szpitalnych obiektach wymieniono wszystkie okna, a było ich ponad półtora tysiąca, zamontowano centralne ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, a budynki zostały ocieplone i zyskały piękną szatę zewnętrzną. Kosztowało nas to ponad 10 milionów złotych, ale warto było podjąć ten finansowy trud.

Na oddziale ginekologiczno-położniczym wybudowaliśmy nowoczesną izbę przyjęć. Zaczynamy remont całego bloku położniczego, kontynuujemy modernizacje Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W przyszłym roku wśród naszych szpitalnych priorytetów znalazło się między innymi dokończenie budowy przychodni specjalistycznej, uruchomienie nowoczesnego zakładu diagnostyki oraz utworzenie centralnej pracowni endoskopowej.

To oczywiście kropla w morzu potrzeb powiatowego szpitala. Jednak z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że samorząd powiatowy dba o pacjentów powiatowego szpitala, starając się im zapewnić jak najlepsze warunki leczenia i opieki zdrowotnej. Mam liczne dowody na to, że te zmiany są bardzo pozytywnie odbierane przez Mieszkańców Ziemi Ostrowskiej.

Wiele satysfakcji sprawia nam fakt, ze Powiat ostrowski może poszczycić się prestiżowymi tytułami „ Powiat Przyjazny Środowisku”, „Samorząd na Szóstkę”, „Najtańszy Urząd w Kraju”, Hit Wielkopolski. Od kilku lat w rankingu Związku Powiatów Polskich plasujemy się w krajowej czołówce.

Oczywistym jest, że nie pracujemy dla tych wyróżnień, ale fakt, że nasze działania są dostrzegane w Polsce i zyskują uznanie w opiniotwórczych środowiskach niezmiennie nas cieszy i napawa satysfakcją.

Pragnę podkreślić, że jest to możliwe dzięki wspólnemu wysiłkowi Zarządu i rady Powiatu, dobrej i konstruktywnej współpracy, dobremu klimatowi, który staramy się konsekwentnie budować. Za zrozumienie idei Polski Samorządnej, Obywatelskiej, za dobrą, rzetelną pracę na rzecz rozwoju naszego regionu pragnę dziś wszystkim państwu i każdemu z osobna podziękować.

Zapraszam wszystkich Państwa do wspierania i wzbogacania kolejnych działań. To na pewno zaowocuje i na przyszłoroczne dożynki zbierzemy jeszcze obfitsze plony. Tego życzę każdemu mieszkańcowi naszego Powiatu. Szczęść Boże.

Najlepsze życzenia złożył także rolnikom Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Piotr Walkowski, który podkreślił w swoim wystąpieniu jak ważną rolę w budowaniu wizerunku naszej Małej Ojczyzny odgrywa dobra współpraca i współdziałanie na rzecz wspólnego dobra.

Po części oficjalnej z pięknym programem artystycznym zaprezentowała się młodzież z powiatowych szkół i placówek oświatowych. Na scenie zobaczyliśmy zespół Pieśni i Tańca Przygodzice, grupy taneczne Figielki oraz Raz, Dwa, Trzy z Młodzieżowego Domu Kultury, Monikę Walczak i Joannę Olek ze Studia Wokalnego MDK oraz Artura Stodolnego i Arka Kątnego, uczniów Zespołu Szkół Muzycznych z utworami na marimbę. Na zakończenie wystąpił kabaret EWG z Gminnego Ośrodka Kultury w Doruchowie.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1053