OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Będą łączyć się z kosmosem
6 marca 2012 roku

Będą łączyć się z kosmosem

We wrześniu 2011 roku z inicjatywy Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW została powołana Grupa ARISS Ostrów Wielkopolski. Członkowie klubu chcą przeprowadzić łączność z kosmonautą przebywającym na orbicie w stacji kosmicznej na ISS.

Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim oraz członkowie klubu Krótkofalowców SP3POW planują przeprowadzić łączność jesienią tego lub wiosną przyszłego roku. Data łączności zależy od Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane z budżetu Powiatu Ostrowskiego.

* dsc_0022.jpg

- Naszym celem jest przygotowanie i przeprowadzenie łączności z międzynarodową stacją kosmiczną, która wykonana zostanie w ramach projektu ARISS. Próba łączności wymaga wielu miesięcy przygotowań. Wniosek został wysłany w grudniu. Mamy nadzieję, że w lipcu otrzymamy potwierdzenie i wstępny termin łączności. Samo przygotowanie od strony technicznej wymaga wielu przygotowań takich jak: zakup sprzętu, przygotowanie odpowiednich anten i systemów obracających te anteny - mówi Marek Naskręt SQ3PLY – radiooperator ostrowski klub krótkofalowców.

Do programu ARISS przystąpiły następujące szkoły z terenu Powiatu Ostrowskiego: Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – nauczyciel koordynator Danuta Połomska, Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wielkopolskim – nauczyciel koordynator Justyna Marciszewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lamkach – nauczyciel koordynator Urszula Szymanowska i Uniwersytet Dziecięcy „Kraina Wiedzy” Centrum Twórczego Kształcenia – nauczyciel koordynator Eliza Wolańczyk.

Podczas wielu spotkań roboczych krótkofalowcy i nauczyciele opracowali szczegółowy program zajęć edukacyjnych, które będą realizowane w ramach tego przedsięwzięcia. Celem programu jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami związanymi z szeroko pojętą eksploracją wszechświata oraz w szczególności tymi naukami przyrodniczymi, na które obecność człowieka w przestrzeni kosmicznej wpłynęła najbardziej.

- Nasze działania edukacyjne rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku przed oficjalnym przystąpieniem do projektu ARISS. Dzieci mają możliwość brać udział w zajęciach astronomicznych o charakterze związanym z fizyką. Chcielibyśmy wspólnie we własnym zakresie wykonać anteny do łączności. Wszystkie te działania zmierzają do tego, aby przybliżyć całe przedsięwzięcie badań w kosmosie i wykorzystywanie międzynarodowej stacji kosmicznej, a także, by opowiedzieć na pytanie, dlaczego ludzie tam prowadzą eksperymenty. W naszym klubie pojawiają się już młode osoby nie tylko z ZST, które pod okiem kolegów operatorów stawiają pierwsze kroki i pierwsze łączności z czego bardzo się cieszymy – wyjaśnia Sławomir Szymanowski.

* dsc_0021.jpg

Z działalności członków klubu zadowolony jest również Dyrektor ZST Eugeniusz Namysł.

- Uważam, że panowie podjęli się bardzo dużego wyzwania. Cieszę się również, że skorzysta z tego młodzież. Dlatego, że przy okazji wielu uczniów zainteresuje się astronomią. Udało nam się reaktywować klub krótkofalarski na terenie szkoły. Były lata, kiedy mieliśmy bardzo dobre łączność ze statkami poruszającymi się na oceanach. Niestety, kiedy pojawił się Internet młodzież przestała tym się interesować – powiedział dyrektor E. Namysł.

Z ramienia Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW współpracują: Paweł Modlitowski SQ3POS – kierownik klubu, Jarosław Rokicki SP3AYA – koordynator kontaktu radiowego, Marek Naskręt SQ3PLY – radiooperator, Ziemowit Śmigielski SQ3PLY – asystent i Sławomir Szymanowski SQ3OOK.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 486