OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Powiatowy Dzień Edukacji
17 października 2007 roku

Powiatowy Dzień Edukacji

Starosta ostrowski Włodzimierz Jędrzejak z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznał dyrektorom i nauczycielom szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Ostrowski 11 nagród I stopnia i 11 nagród II stopnia. Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 15 października w sali konferencyjnej hotelu Villa Royal w Ostrowie.

O przyznanie nagrody wnioskować mogą dyrektorzy szkół i placówek, związki zawodowe, Zarząd Powiatu Ostrowskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym. Wnioski rozpatrywane są przez komisję kwalifikacyjną w której skład wchodzą: Wicestarosta Ostrowski, przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego, przedstawiciele związków zawodowych oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu. Ostatecznie nagrody przyznaje Starosta Ostrowski.

W uroczystości wzięli udział dyrektorzy i nauczyciele powiatowych szkół i placówek oświatowych, starosta Włodzimierz Jędrzejak, wicestarosta Krzysztof Rasiak wraz z zarządem powiatu ostrowskiego, przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski oraz wiceprzewodniczący Zygmunt Lubieniecki i Marek Michalczak, przewodnicząca komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Maria Kędzierska-Jachimek.

Pragnę z całego serca podziękować dziś wszystkim nauczycielom powiatu ostrowskiego. Wykonujecie trudny i odpowiedzialny zawód. To, że nasza powiatowa edukacja stoi na tak wysokim poziomie - co potwierdzają różne zewnętrze oceny i rankingi, a także nasi zagraniczni partnerzy - jest przede wszystkim waszą zasługą. Z okazji waszego święta proszę przyjąć najlepsze gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności. Dziękuję jednocześnie za tak wspaniałą ocenę współpracy na linii szkoła-samorząd powiatowy. To wasz głos zadecydował o tym, że zdobyliśmy pierwsze miejsce w Wielkopolsce i otrzymaliśmy tytuł „powiat na szóstkę” znajdując się tym samym w prestiżowej szesnastce najlepszych powiatów w Polsce. To że nasza polityka edukacyjna znalazła uznanie w waszych oczach i została tak wysoko oceniona jest dla nas wielkim sukcesem. – mówił podczas uroczystości Włodzimierz Jędrzejak

Życzenia i gratulacje nauczycielom w imieniu samorządu powiatowego złożył także przewodniczący Piotr Walkowski i radna Maria Kędzierska – Jachimek. Nagrody Starosty Ostrowskiego wręczono po raz dziewiąty.

Nagrodę I stopnia otrzymali:

 • Jacek Skiba, wieloletni Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim - współorganizator obchodów jubileuszu 150-lecia szkoły i współredaktor monografii poświeconej szkole pt. „Półtora wieku w służbie narodu i oświaty 1845-1995”, inspirator wydawnictwa pt. „Venetia 1908-1998” z okazji 90-lecia tego Szkolnego Klubu Sportowego. I Liceum Ogólnokształcące nosi ogólnopolski tytuł Szkoły z Klasą. Dyrektor wprowadził również szkołę do Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce. Był pomysłodawcą jedynego w swoim rodzaju Święta Szkoły połączonego z fundacją portretów wybitnych absolwentów. Człowiek o bardzo wysokiej kulturze osobistej i szerokich horyzontach myślowych, przyjaciel młodzieży cieszący się wyjątkowym uznaniem kadry pedagogicznej. Niedościgniony wzór nauczyciela i dyrektora.

 • Maria Tomalak, Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim - związana jest z tą szkołą już od 25 lat. Stworzony przez nią klimat sprzyja rozwojowi i spokojnej pracy wszystkich pracowników i uczniów. Sama nieustannie się doskonali i dba o własny rozwój zawodowy. Od momentu powołania na stanowisko dyrektora, w sposób znaczący przyczyniła się do wzbogacenia bazy szkoły. Termomodernizacja budynków szkolnych wraz z basenem, renowacja terenów zieleni wokół szkoły, założenie radiowęzła, powstanie szkolnej strzelnicy, siłowni, sal komputerowych to tylko niektóre działania z długiej listy zrealizowanych przedsięwzięć.

 • Jan Prokop, nauczyciel języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim – jego uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach poetyckich na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Rok szkolny 2006/2007 był szczególny: jego wychowanka Zuzanna Szawuła została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 • Dorota Żyłka, nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim - w tej szkole pracuje od 1991 roku. Jako nauczyciel matematyki jest fachowcem ciągle doskonalącym swój warsztat pracy, stosującym nowatorskie metody nauczania. Wykształciła wielu absolwentów kontynuujących swoją edukację na wyższych uczelniach na kierunkach ścisłych. Jako doświadczony pedagog sprawuje funkcję przewodniczącej zespołu nauczycieli matematyki.

 • Pan Krzysztof Sadowski, nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim - jest pionierem nauczania mechatroniki na terenie Ostrowa Wielkopolskiego. Jako pierwszy opracował i przeprowadził próbny egzamin w zawodzie technik mechatronik. Sukcesem okazały się przygotowane i prowadzone przez Pana Sadowskiego pokazy robotów mobilnych podczas „Festiwalu Nauki” oraz wykłady z mechatroniki podczas „Targów Edukacyjnych”. Nauczyciel współpracuje z MEN-em, OKE Poznań i OKE Wrocław w zakresie przygotowania egzaminów praktycznych w zawodzie technik mechatronik.

 • Paweł Kara, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim - Jego uczniowie osiągają sukcesy na konkursach o światowym formacie odbijające się szerokim echem tak w Polsce jak i Europie. Tak wielki sukces świadczy o nieprzeciętnych umiejętnościach pedagogicznych Pana Pawła Kary. Nauczyciel bardzo chętnie organizuje koncerty, a także bierze udział w uroczystościach organizowanych przez ZSM oraz Powiat Ostrowski. Jest pomysłodawcą i organizatorem koncertu w kościele o. Jezuitów w Kaliszu.

 • Maria Szubert – Kornaszewska, Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim - W codziennej pracy stara się popularyzować rolę i znaczenie placówki. Współpracuje z lokalną prasą, telewizją kablową, zakładami pracy i szkołami co sprzyja przyciąganiu dzieci oraz młodzieży do MDK. Podejmuje działania i szereg nowatorskich inicjatyw które spowodowały, że placówka którą kieruje zaistniała szeroko w środowisku i cieszy się powszechnym uznaniem. Zgłosiła MDK do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Organizowanym przez Krajową Radę Placówek Wychowania Pozaszkolnego na organizacje wypoczynku w mieście w okresie ferii letnich, zajmując II miejsce w Polsce. Dzięki Jej działaniom Placówka ostrowska zaliczana jest do grona najlepszych.

 • Dariusz Kępiński, Wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim - Jako wicedyrektor i nauczyciel prowadzi zajęcia teatralne z wychowankami ze wszystkich typów szkół. Jest organizatorem Powiatowych Eliminacji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i Przeglądu Teatralnego. Umiejętnie pracuje z dziećmi i młodzieżą. Jego wychowankowie zdobyli wiele nagród w konkursach teatralnych od szczebla powiatowego do ogólnopolskiego włącznie, będąc wielokrotnymi laureatami Ogólnopolskich Spotkań Lalkarzy w Puławach.

 • Alina Janikowska, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim - W MDK z ogromnym zaangażowaniem prowadzi zajęcia z grupą akrobatyczno-baletową „Gwiazda” odnosząc w roku szkolnym 2005/2006 ogromne sukcesy: - złoty i srebrny medal w Ogólnopolskim Konkursie Tańca oraz dwa srebrne medale w Światowym Konkursie Tańca w Faro w Portugalii. W roku szkolnym 2006/2007 grupa „Gwiazda” odniosła sukcesy w Konkursie Tanecznym w Kaliszu i Toruniu gdzie zajęła I miejsce.

 • Danuta Rowińska Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim - Jako długoletni Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiada bardzo duży dorobek w zakresie pracy z dzieckiem z fragmentarycznymi zaburzeniami w rozwoju. Przez szereg lat była wykładowcą na kursach terapii pedagogicznej, organizowanych dla nauczycieli przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. W dowód uznania na prośbę ODN w Kaliszu zorganizowała w Poradni praktykę kierowniczą dla nowo powołanych dyrektorów szkół, przekazując im posiadaną wiedzę ,a także włączyła się w przygotowanie konferencji metodycznej pt: ,, Praca z dziećmi i młodzieżą o specyficznych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych”.

Nagrodę II stopnia otrzymali:

 • Krystyna Nykiel, nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim – W tej szkole zatrudniona od 1977 roku. Wzorowo wywiązuje się z powierzonych zadań, systematycznie dokształca się i doskonali warsztat pracy. Wśród licznych jej działań na szczególne wyróżnienie zasługuje praca w komisji do spraw aktualizacji Statutu Szkoły oraz zaangażowanie we wdrażaniu technologii informacyjnej w pracach Rady Pedagogicznej.

 • Jolanta Maćkowiak, nauczyciel IV Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim - Jest nauczycielką matematyki i informatyki. Pełni funkcje wychowawcy klasy, Przewodniczącej Zespołu Przedmiotowego i Zespołu Wychowawczego. Aktywnie współpracuje, ze Stowarzyszeniem Pomoc Społeczności Lokalnej „Prometeusz” realizując projekty edukacyjne. Jest ekspertem w zakresie awansu zawodowego oraz egzaminatorem OKE w Poznaniu. Zorganizowała dwie pracownie informatyczne oraz pracownię multimedialną. Jest nauczycielem kreatywnym i stale doskonalącym swój warsztat pracy.

 • Ewa Wegner, nauczyciel Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim - Z jej inicjatywy od 2003 roku, szkoła jest reprezentowana corocznie w centralnych finałach Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w której to uczniowie zdobywali wielokrotnie tytuły finalistów i laureatów oraz indeksy na wyższe uczelnie techniczne. Cieszy się uznaniem w gronie kolegów nauczycieli, jest autorytetem wśród młodzieży. Chętnie wytycza sobie nowe cele, dokształca się i rozwija swój warsztat pracy.

 • Danuta Frączek nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim - Z dużym zaangażowaniem realizuje zadania promujące szkołę. Jej uczniowie byli laureatami olimpiady historycznej. Jest aktywnym członkiem ZNP – pełni funkcję prezesa Ogniska ZNP. Podejmuje działania mające na celu poprawę warunków życia i pracy nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz emerytów i rencistów. Czuwa nad prawidłowym wykorzystaniem świadczeń socjalnych. Aktywnie włącza się w działania podejmowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Ostrowie Wielkopolskim.

 • Marek Wojtasz, Dyrektor Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych CKU w Ostrowie Wielkopolskim - Pełniąc w latach 2002- 2007 funkcję wicedyrektora ZST-E, wzorowo realizował zadania wynikające ze statutu szkoły oraz z powierzonych obowiązków w zakresie organizowania i nadzorowania pracy wychowawczej, opiekuńczej oraz dydaktycznej szkoły. Był koordynatorem wielu projektów, np. adaptacji pomieszczeń na pracownie przedmiotowe, promocji szkoły, wprowadzania nowych kierunków kształcenia, rozszerzania działalności kursowej w ramach CKU oraz imprez kulturalno-artystycznych w szkole. W pracy wychowawczej współpracował z rodzicami, pedagogiem, doradcą zawodowym dążąc do przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym i zachowaniom niepożądanym wychowawczo.

 • Sławomira Kulferst i Elżbieta Mądra, nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim - Panie mgr Sławomira Kulferst i mgr Elżbieta Mądra z wielkim zaangażowaniem od lat pracują nad rozwojem sportu wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną. Pani E. Mądra pełni funkcję przewodniczącej, a Pani S. Kulferst wiceprzewodniczącej Sekcji Olimpiad Specjalnych w szkole. Są organizatorkami wielu regionalnych zawodów, m.in. Turniejów Koszykówki, Tenisa Stołowego. Wraz z uczniami biorą udział w zawodach na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, odnosząc liczne sukcesy w grach zespołowych. Pani Elżbieta Madra jako trener wraz z jednym z zawodników w ostatnich dniach brała udział w Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Szanghaju, gdzie ich drużyna zdobyła srebrny medal w koszykówce.

 • Jarosław Kocoń, nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim - Jego działalność dydaktyczna jest nie tylko związana z ZSM w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzi lekcje i kursy mistrzowskie związane z nauczaniem gry na gitarze w całym kraju, jest wpisany na listę ekspertów w zakresie gry na gitarze. Jego osiągnięcia dydaktyczne są imponujące o czym świadczą liczne sukcesy jego uczniów nie tylko na skalę ogólnopolską ale i międzynarodową.

 • Paulina Dobrzyńska, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim – Jest nauczycielem prowadzącym zajęcia plastyczne w MDK. Jej wychowankowie odnoszą sukcesy w wielu konkursach do szczebla międzynarodowego włącznie . Wspólnie z dziećmi realizuje różne projekty edukacyjne, które wzbogacają wiedzę wychowanków o regionie oraz rozwijają ich umiejętności plastyczne. Organizowała i prowadziła szereg powiatowych eliminacji konkursów plastycznych. Dbając o podnoszenie swoich kwalifikacji systematycznie uczestniczy w warsztatach plastycznych oraz plenerach malarskich.

 • Renata Skrzypczak – Piotrowska, pedagog – doradca zawodowy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim - Pracując w szkole i poradni wykazała się szczególną aktywnością w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności pedagogicznych, w ostatnich latach, szczególnie w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Jednym z większych osiągnięć Pani Renaty było opracowanie programów zajęć warsztatowych aktywizujących młodzież szkół zawodowych do efektywnego wejścia na rynek pracy jak również programu zajęć warsztatowych dla uczniów klas gimnazjalnych pn: „Planuje swoją karierę zawodową i szkolną”. Dzięki temu placówka w której jest zatrudniona, wzbogaciła się o nową formę realizacji zadań statutowych.

Nagrodę I stopnia przyznano także Teresie Graczyk, a nagrodę II stopnia Wandzie Nawrockiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach. Nagrody te zostały wręczone we wrześniu podczas Jubileuszu szkoły.

Uhonorowani odebrali nagrody z rąk Starosty Ostrowskiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego. Uroczystość uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 2409