OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jesteśmy SAMORZĄDEM NA 6
19 października 2007 roku

Jesteśmy SAMORZĄDEM NA 6

SAMORZĄD NA 6 – taki tytuł odebrał w Warszawie starosta Włodzimierz Jędrzejak. Wyróżnienie wręczono w czwartek, 18 października w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie podczas Ogólnopolskiego Forum Edukacyjnego EUROAKADEMIA. Prestiżowe tytuły przyznano przedstawicielom 16 województw, którzy zyskali najwyższe oceny w swoim regionie.

Tytuły SAMORZAD NA 6 przyznano po raz pierwszy z inicjatywy Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY. Patronat honorowy na Euroakademią sprawują miedzy innymi Marszałek Sejmu, Minister Edukacji Narodowej, Minister Rozwoju Regionalnego, Prezydent Warszawy, Prezydent Poznania, Związek Powiatów Polskich, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Oceniano edukacje ponadgimnazjalną.

Celem konkursu jest zainspirowanie samorządów i dyrektorów szkół do skutecznej koordynacji w sferze informatyzacji oraz wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań promocji szkół. Poprawa standardów nauczania jest kluczem do rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Wierzymy, że wspólną pracą uda nam się osiągnąć fantastyczne efekty i nikt nie będzie chciał wyjeżdżać z kraju. – wyjaśnia Karolina Lewandowska, dyrektor Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY.

Laureatami konkursu zostali:

 • województwo dolnośląskie - Starostwo Powiatowe w Świdnicy

 • województwo kujawsko-pomorskie - Starostwo Powiatowe w Radziejowie

 • województwo lubelskie - Starostwo Powiatowe w Zamościu

 • województwo lubuskie - Starostwo Powiatowe Strzelecko-Drezdeneckie

 • województwo łódzkie - Starostwo Powiatowe w Tomaszowie

 • województwo małopolskie - Starostwo Powiatowe w Tarnowie

 • województwo mazowieckie - Starostwo Powiatowe w Płocku

 • województwo opolskie - Urząd Miasta Opola

 • województwo podkarpackie - Urząd Miasta Rzeszowa

 • województwo podlaskie - Starostwo Powiatowe w Augustowie

 • województwo pomorskie - Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

 • województwo śląskie - Urząd Miasta Chorzowa

 • województwo świętokrzyskie – Starostwo Powiatowe w Staszowie

 • województwo warmińsko-mazurskie – Starostwo Powiatowe w Ełku

 • województwo wielkopolskie – Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

 • województwo zachodniopomorskie – Urząd Miasta Koszalina

Prezentując w Warszawie sukcesy powiatowej edukacji starosta ostrowski mówił przede wszystkim o współpracy z partnerami zagranicznymi ( Niemcy, Włochy, Dania, Francja) w ramach programów Sokrates i Comenius, o stażach, praktykach i szkoleniach zagranicznych dla młodzieży i nauczycieli, i pracowniach komputerowych i przedmiotowych, o kompleksowym Oświatowym Programie Inwestycyjnym, którym zostały objęte wszystkie szkoły, o powszechnym programie nauki pływania dla uczniów.

To dla nas bardzo miłe, że zostaliśmy w ten sposób oceniani przez Warszawę. Ale jeszcze większym sukcesem jest fakt, że tak wysoka ocenę uzyskaliśmy w oczach naszych dyrektorów. To oni w praktyce realizują powiatową edukację, oni najlepiej potrafią określić jej problemy i potrzeby. To, że uznali, iż samorząd powiatowy wzorowo zarządza oświatą jest dla mnie ogromną radością i powodem do dumy. Dzięki tej ocenie okazało się, że jesteśmy najlepiej postrzegani w Wielkopolsce i tym samym znaleźliśmy się w gronie 16 najlepszych samorządów w kraju. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak

Podczas forum wręczono nagrody dyrektorom szkół biorącym udział w konkursie „Samorząd na 6” oraz rozstrzygnięto dwa konkursy - Ogólnopolski Konkurs Stypendialny „Myślę globalnie, działam regionalnie” i „SITA za e-mailem” .

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 700