OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
MASKA 2012
30 marca 2012 roku

MASKA 2012

XI Przegląd Form Teatralnych Osób Niepełnosprawnych MASKA odbył się 28 marca 2012 roku w Ostrowskim Centrum Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Inicjatorem i organizatorem przeglądu jest Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim, a jego uczestnikami są uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno – wychowawczych, a także dorośli skupieni w warsztatach terapii zajęciowej z terenu Wielkopolski.

Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Ostrowski Paweł Rajski, który dokonał oficjalnego otwarcia przeglądu.

* obraz_042.jpg

 - Cieszę się, że po raz 11. zorganizowano przegląd, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem i popularnością. Z daję sobie sprawę, że nie byłoby tego sukcesu gdyby nie dyrekcja i szkoła, która żyje tym projektem. A także nauczyciele, którzy mają wielkie serca i dużo siły, aby takie przedsięwzięcie zorganizować. Serdecznie wam za to dziękuję. Dziękuję także tym, którzy przyjechali dziś do Ostrowa, aby wziąć udział w tym wielkiej teatralnej uroczystości – mówił Starosta Ostrowski.

Wśród zaproszonych gości była także Marlena Maląg - Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

W tegorocznym Przeglądzie udział wzięło 11 zespołów teatralnych z południowej Wielkopolski, których prezentacje przebiegały w dwóch kategoriach: szkół specjalnych i ośrodków szkolno – wychowawczych oraz warsztatów terapii zajęciowej.

* obraz_064.jpg

* obraz_099.jpg

* obraz_065.jpg

Zmagania konkursowe oceniało profesjonalne Jury w składzie: pani Teresa Burkietowicz – organizator i juror wielu konkursów teatralnych, pani Violetta Sikora – instruktor teatralny z MDK w Ostrowie Wielkopolskim, oraz pani Anna Pacyna – plastyk Werdykt Jury przedstawia się następująco:

W kategorii szkoły i ośrodki specjalne I miejsce zajęła grupa teatralna Kajtuś Czarodziej z ZSS w Ostrowie za przedstawienie pt. „Mam, znalazłem”, równorzędne wyróżnienia otrzymały: ZSS nr 101 w Poznaniu – spektakl pt. „Alicja w krainie czarów”, grupa Tacy Sami z ZSS w Jarocinie za spektakl „Początek”, grupa teatralna z SOSW w Borzęciczkach za spektakl „My kobiety” oraz SOSW w Ostrzeszowie za przedstawienie pt. „Przyjaciele” .

W kategorii WTZ I nagrodę otrzymała grupa ze Środowiskowego Domu Samopomocy Wiara Nadzieja Miłość z Odolanowa za spektakl „Zimowa kołysanka”, a wyróżnienie WTZ z Kalisza za spektakl pt. „Calineczka”.

* obraz_139.jpg

Jury przyznało także Grand Prix Przeglądu dla Zespołu Szkół Specjalnych z Pleszewa za spektakl „Wybór”. Nagrodą specjalną będzie udział tej grupy teatralnej w XIII Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych OFTeN.

- Maska powstała po to, aby zmienić myślenie o teatrze osób niepełnosprawnych intelektualnie. Radość tworzenia, bycia współautorem teatru, realizowania własnych wizji siebie jest wartością znacznie większą niż odgrywanie wymyślonych przez innych postaci, tematów, ról, wpisywanie się w pewne schematy, standardy. Dotychczasowe doświadczenia (opinie jury, widzów, organizatorów) wskazują, że z roku na rok przygotowane spektakle prezentują coraz wyższy poziom, są niepowtarzalne i wartościowe, imponuje profesjonalizm instruktorów, niekonwencjonalne rozwiązania artystyczne, a przede wszystkim, odważna i spontaniczna gra aktorów – mówi dyrektor ZSS, Beata Serbakowska.

Wszystkie zespoły otrzymały atrakcyjne nagrody rzeczowe - zarówno za zajęcie I miejsca, wyróżnienia, jak i udział w Przeglądzie.

Dodał(a): Anna Kryjom
Odwiedzin: 586