OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
III Inauguracja Roku Kulturalnego
22 października 2007 roku

III Inauguracja Roku Kulturalnego

W czwartek w Domu Rolnika w Ołoboku odbyła się III Inauguracja Roku Kulturalnego Powiatu Ostrowskiego 2007/2008. W obecności przedstawicieli władz samorządowych powiatu ostrowskiego, Gminy Sieroszewice, instytucji i stowarzyszeń kulturalnych z terenu Powiatu Ostrowskiego wręczono 19 kryształowych statuetek osobom aktywnie działającym na rzecz lokalnej kultury.

Otwarcia uroczystości dokonał Wicestarosta Ostrowski, Krzysztof Rasiak:

Cieszę się że już po raz trzeci mogliśmy się spotkać na Inauguracji Roku Kulturalnego Powiatu Ostrowskiego. Tradycją się stało, że gospodarzami inauguracji są władze Powiatu Ostrowskiego, a podsumowania Roku Kulturalnego dokonują władze Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Dzisiejsza uroczystość jest okazją do uhonorowania osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i postawą przyczyniają się do rozwoju lokalnej kultury. Kryształowe statuetki powędrują dziś do osób, których pasją jest muzyka, taniec, śpiew, malarstwo czy pisarstwo.

Uczestników Inauguracji witał również gospodarz Gminy Sieroszewice, Czesław Berkowski:

Jest wiele powodów aby odwiedzić Ołobok, w tym roku było ich jeszcze więcej. Z okazji obchodów 800-lecia wsi atrakcji nie brakowało. Odbywały się tutaj uroczystości, inscenizacje i wystawy uświetnione udziałem miejscowych artystów. Wybór tego miejsca na dzisiejszą galę nie jest przypadkowy. Od wieków pielęgnowane są tu lokalne tradycje, kwitnie życie kulturalne, a oprócz cennych zabytków, warto poznać gościnność tutejszych mieszkańców.

Laureatów Nagrody Starosty Ostrowskiego wytypowali włodarze gmin z terenu powiatu ostrowskiego. Wręczenia statuetek dokonał Wicestarosta Ostrowski, Krzysztof Rasiak oraz Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego, Piotr Walkowski.

Specjalne wyróżnienia w postaci kryształowego pucharu otrzymał Big-Band Powiatu Ostrowskiego za zdobycie I miejsca w Konkursie Big Bandów w Europie, który odbył się w Czechach oraz Pani Teresa Lemiesz, sołtys Ołoboku za przygotowanie i przebieg obchodów 800-lecia wsi.

Uroczystość uświetnił występ powiatowego Big Bandu, Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok” oraz Zespołu Akrobatyczno-Baletowego „Gwiazda” działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury, którzy również otrzymali wyróżnienia. Goście mogli obejrzeć poplenerową wystawę malarską o tematyce związanej z Ołobokiem oraz „kwiaty na desce” - ekspozycję prac Danuty Lubryki.

Gościem specjalnym wieczoru był prof. Jan Miodek, przebywający w tym dniu na terenie powiatu ostrowskiego.

Wśród wyróżnionych Nagrodą Starosty Ostrowskiego znaleźli się:

 • Jan Szkudlarz - wyróżniony za zasługi na rzecz rozwoju kultury na terenie Gminy i Miasta Odolanów. Od lat związany jest z muzyką. Ukończył Szkołę Organistowską w Kaliszu. Od lat śpiewa w Odolanowskim chórze, początkowo jako członek obecnie jako dyrygent. Dyryguje połączonymi chórami czyli Towarzystwem Śpiewaczym działającym przy Domu Kultury w Odolanowie oraz chórem pod wezwaniem św. Grzegorza działającym przy parafii św. Marcina. Prowadzi chórek młodzieżowy „Marcinki”. Występuje z chórami na uroczystościach świeckich i kościelnych, uczestnicząc we wszystkich przeglądach i koncertach. Od lat co roku organizuje koncerty kolęd.
 • Mariusz Łęcki – nauczyciel prowadzący zajęcia nauki gry na gitarze, zajęcia wokalno-instrumentalne w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Pomysłodawca i organizator I Przeglądu Twórczości Okołogitarowej. Pomaga przy organizacji wielu imprez, zajmował się nagłośnieniem min. Powiatowej Inauguracji Roku Kulturalnego w Przygodzicach i Noworocznego Koncertu Samorządowców w Sośniach.
 • Mariola Garbarczyk – starszy bibliotekarz, kierownik Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim dla dzieci i młodzieży. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem w pracy z najmłodszym czytelnikiem i popularyzacją książki. Na szczególne wyróżnienie zasługuje praca przy organizacji cyklu imprez pod hasłem „Wakacje w bibliotece”, które odbywają się bibliotece od kilku lat.
 • Renata Szymańska – kustosz, pracownik Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim dla dzieci i młodzieży, która angażuję się w przygotowanie różnorodnych imprez dla najmłodszych czytelników. Na uwagę zasługuje praca w ramach zajęć biblioterapeutycznych. Zajęcia te zyskały duże uznanie w środowisku szkolnym i cieszą się dużym zainteresowaniem.
 • Maria Pietrzak – dyrektorka Biblioteki Publicznej Gminy Przygodzice. Zaangażowania w dzieło upowszechniania czytelnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych, jak również propagowania kultury w gminie. Organizuje spotkania z pisarzami, ciekawymi ludźmi, imprezy kulturalne poświęcone książce i czytelnikom. Systematycznie doskonali możliwość dostępu do książki poprzez komputeryzację księgozbiorów jak również korzystanie w bibliotece z bezpłatnego Internetu.
 • Urszula Rychlik–Kościelna – organizatorka Warsztatów Dziennikarskich w Zespole Szkół w Korytach. Prowadzi szeroko zakrojone działania na rzecz społeczeństwa i aktywnie uczestniczy w rozwoju kultury na terenie Gminy Raszków.
 • Włodzimierz Grabowski – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Obejmuję nadzorem merytorycznym min. organizację szkoleń, selekcję książek, aranżację nowych pomieszczeń oraz wykonanie materiałów informacyjnych. Ponadto służy pomocą prawną oraz nawiązuje współpracę w działaniach kulturalno-oświatowych bibliotek i promocji czytelnictwa poprzez konkursy poetyckie, prelekcje, spotkania autorskie, targi edukacyjne.
 • Anna Filip – malarka ludowa.
 • Danuta Lubryka – początkująca malarka malująca kwiaty na desce.
 • Jerzy Wiśniewski – absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, twórczy i aktywny nauczyciel Gimnazjum Publicznego w Lamkach, W pracy osiąga sukcesy. Uczestnik wielu plenerów środowiskowych i międzynarodowych, animator kultury, organizator plenerów plastycznych i warsztatów graficznych dla młodzieży Powiatu Ostrowskiego pt „Linoryt na wakacje”.
 • Zespół Pieśni i Tańca „Ołobok”- działający od 49 lat regionalny zespół pod kierunkiem Heleny Saranek W swym repertuarze prezentuje dawne obrzędy, przyśpiewki i tańce miejscowego regionu. Szczególnie gorąco przyjmowane jest przez publiczność tzw. „Wesele Ołobockie” Prócz udziału w wielu festiwalach i przeglądach, zespół zasłynął z występu w Castel Gandolfo dla Jana Pawła II w 2001 roku.
 • Marek Olejniczak – przewodnik i pilot wycieczek, przodownik turystyki pieszej i kolarskiej, instruktor krajoznawstwa Polski, członek Zarządu Oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim, działacz Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Jest założycielem i opiekunem Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego „Wierchy”. Organizator kilkunastu imprez, rajdów, zlotów, oraz obozów wędrownych. Autor książek: Strzyżew 1295-1995 monografia Wsi (1995), Między Prosną a Baryczą (2001), Bedeker Ostrowski (2004), Podania, legendy i opowieści znad Prosny i Baryczy (2005). Wyróżniony tytułem „Osobowość Ostrowskiej Kultury 2005”, odznaczony Srebrną Honorową Odznaką PTTK i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • Krzysztof Kowalczyk – od 2000 roku prezes Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny. Z jego inicjatywy został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w którym dziennie przebywa 31 osób niepełnosprawnych pod opieką pedagogów, instruktorów, psychologów oraz rehabilitantów. Jest organizatorem wielu imprez dla osób niepełnosprawnych m.in. przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych, spotkań integracyjnych, wycieczek, kolonii i obozów, imprez wyjazdowych organizowanych w zakresie kultury i sportu.
 • Alina Janikowska - animatorka kultury tanecznej Młodzieżowego Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Pod jej kierunkiem artystyczna grupa taneczna baletowo-akrobatyczna „Gwiazda” odnosi sukcesy na scenach krajowych i międzynarodowych, promując ostrowską kulturę i samo miasto. Musical „Ekspresem do gwiazd” uznany został w 2003 roku Wydarzeniem Kulturalnym Roku w plebiscycie o tytuł Ostrowianina Roku.
 • Jacek Kasznicki – operator sprzętu audiowizualnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wielkopolskim. Przygotowuje aranżacje utworów muzycznych dla różnych grup działających w placówce oraz nagrania uczestników studia wokalnego prowadzonego przez panią Ewę Borowicz. Wspólnie z konserwatorem placówki wyremontował salkę i stworzył w niej studio nagrań. Zajmuje się nagłośnieniem wielu imprez kulturalnych czyniąc to w profesjonalny sposób.
 • Piotr Szczepaniak – prowadzi grupy dramy edukacyjnej RPG pod wspólnym szyldem „Klubu Wojska Wciska”. Klub ten kontynuuje prace w zakresie gier fabularnych i strategicznych, przygotowując młodych oraz starszych zawodników do udziału w rozgrywkach na szczeblu ligowym, ale również do zabawy i nauki z wykorzystaniem elementów gier. Zorganizował kilka turniei gier strategicznych oraz otwarte warsztaty modelarskie. Prowadzi naukę podstawowych technik modelarskich w zakresie budowy makiet oraz przygotowania zestawów figurowych do gry.
 • Ryszard Binek – animator kultury na terenie gminy Sośnie, za całokształt pracy.
Odwiedzin: 1892