OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy sprzet dla powiatowego szpitala
29 października 2007 roku

Nowy sprzet dla powiatowego szpitala

Ostrowski szpital wzbogaci się o nowy sprzęt medyczny i karetkę reanimacyjną o wartości ponad 700 tysięcy złotych. Uchwałę w tej sprawie podjął na posiedzeniu w dniu 17 października br. Zarząd Powiatu Ostrowskiego. Doposażenie naszego szpitala w nowy sprzęt z pewnością zwiększy jakość i skuteczność świadczonych usług medycznych. – wyjaśnia Tomasz Gostomczyk, dyrektor ostrowskiego szpitala.

Na posiedzeniu w dniu 17 października Zarząd Powiatu Ostrowskiego wyraził zgodę na zakup nowego sprzętu medycznego dla ostrowskiego szpitala. Potrzebę wymiany dotychczas użytkowanego sprzętu na nowy, zgłosił Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie, dla którego Powiat Ostrowski jest organem założycielskim.

Wśród priorytetowych zakupów Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej wskazał między innymi zakup nowego aparatu EKG zarówno dla Oddziału Chirurgii Ogólnej, jak i dla Oddziału Internistycznego I, nowego kardiomonitora z opcją pulsoksymetru i pomiaru ciśnienia tętniczego dla Oddziału Pediatrycznego, a dla Bloku Operacyjnego – nowego stołu chirurgicznego z przystawką ortopedyczną. Dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej przewidziany jest zakup aparatu USG z wersją kardiologiczną, umożliwiający zarówno badania ogólne jak i diagnozowanie pacjentów z chorobami serca.

Ponadto ZZOZ z udziałem Powiatu Ostrowskiego i ogromną pomocą sponsorów zakupi aparat USG na potrzeby Oddziału Położniczego. Nowy aparat umożliwi prowadzenie u kobiet ciężarnych badań dopplerowskich, funkcjonowania łożyska i rozwoju płodu.

W ginekologii dzięki nowoczesnym badaniom będzie możliwe wcześniejsze wykrywanie nowotworów jajnika i macicy. Wcześniejsze wykrywanie zaburzeń rozwoju płodu i nowotworów poprawi skuteczność leczenia. - wyjaśnia Tomasz Gostomczyk, dyrektor ostrowskiego szpitala - Zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego jest konieczny, ponieważ dotychczas użytkowany sprzęt jest wyeksploatowany i często ulega awariom. Doposażenie naszego szpitala w nowe aparaty EKG, USG czy stół operacyjny z pewnością zwiększy jakość i skuteczność świadczonych usług medycznych.

Zarząd Powiatu Ostrowskiego odrębną uchwałą wyraził zgodę na zakup przez ZZOZ nowej karetki reanimacyjnej na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Użytkowana obecnie karetka marki Mercedes Sprinter zakupiona w 2000 roku, w ostatnim czasie ulega częstym awariom. Wydatki na naprawy zaczęły przewyższać koszty utrzymania, dlatego dyrekcja szpitala wystąpiła do samorządu powiatowego z propozycją zakupu nowego pojazdu. Kupno nowej karetki zostanie sfinansowane z budżetu Powiatu Ostrowskiego, Miasta Ostrowa oraz Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Powiatowy szpital, mimo że zainwestowaliśmy w niego w ciągu ostatnich paru lat kilkanaście milionów złotych, wciąż wymaga ogromnych nakładów finansowych. Ogromnie mnie cieszy, że w tej sytuacji możemy liczyć na wsparcie samorządów, fundacji, stowarzyszeń i lokalnych przedsiębiorców. Wszystkim za okazaną pomoc serdecznie dziękuję. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak

Zakup wymienionego sprzętu i karetki został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną ZZOZ. W pierwszej kolejności do powiatowego szpitala trafi karetka reanimacyjna, USG i stół operacyjny o łącznej wartości ponad 400 tyś. zł. Pozostały sprzęt zostanie kupiony już w przyszłym roku.

Odwiedzin: 873