OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przetarg na obwodnice ogłoszony !!!
5 listopada 2007 roku

Przetarg na obwodnice ogłoszony !!!

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu ogłosiła przetarg na budowę obwodnicy dla Ostrowa Wielkopolskiego. Stosowna specyfikacja znalazła się w dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To bardzo ważna wiadomość, oznacza bowiem, że finalizujemy sprawy formalne i lada chwila będzie można przystąpić do rozpoczęcia prac budowlanych. – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Faks z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, informujący, że został ogłoszony przetarg na budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu drogi S 11 dotarł do Starostwa Powiatowego w poniedziałek, 5 listopada w godzinach dopołudniowych wraz z pełną specyfikacją inwestycji.

To świetna wiadomość i świetny początek tygodnia. W ten sposób kończy się żmudny proces przygotowania inwestycji od strony formalnej, a rozpoczyna się decydująca faza, czyli wybór wykonawcy i rozpoczęcie prac budowlanych. Wiem o tym, że kiedy zaczynaliśmy walkę o obwodnicę dla Ostrowa wiele osób patrzyło z powątpiewaniem i pewnego rodzaju niedowierzaniem na nasze starania. Jednak dziś wyraźnie widać, że nie byliśmy gołosłowni i obietnicy danej mieszkańcom naszego powiatu dotrzymaliśmy. Mam nadzieję, że rozstrzygnięcie przetargu i wybór wykonawcy pójdzie sprawnie, a później na bieżąco będziemy mogli informować o postępie prac przy tej najważniejszej dla naszego regionu, drogowej inwestycji. – podkreśla starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu, otwarcie ofert nastąpi 14 grudnia br. Po wyborze wykonawcy będzie można przystąpić do realizacji inwestycji. Pierwszy etap obwodnicy Ostrowa obejmuje 6,1 kilometra drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, z dwoma węzłami drogowymi „Franklinów” i „Ostrów”, siedmioma obiektami inżynierskimi (mosty i wiadukty), siecią dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, odwodnieniem, oświetleniem drogowym i zielenią. Budowa pierwszego odcinka powinna się zakończyć w 2009 roku.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 789