OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Młodzieżowy Konsultant ds. Uzależnień
13 listopada 2007 roku

Młodzieżowy Konsultant ds. Uzależnień

Zarząd Powiatu Ostrowskiego zdecydował, że od przyszłego roku w powiatowych szkołach realizowany będzie program „Młodzieżowy konsultant ds. uzależnień”. Program sfinansowany zostanie z budżetu powiatu ostrowskiego, a szkolenia poprowadzi Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie

W maju tego roku we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych na terenie powiatu ostrowskiego przeprowadzono badanie ankietowe w ramach projektu badawczego „Młodzież - alkohol - narkotyki - przemoc rówieśnicza”. Z badania jednoznacznie wynika, że młodzież w trudnych sprawach oczekuje pomocy zewnętrznej. Na pytanie do kogo zwróciłbyś się w trudnej sytuacji życiowej, odpowiadano: do rodziców (przede wszystkim matki) – 60 procent, do swojego kolegi, koleżanki – 44 procent.

Ten drugi wskaźnik zainspirował nas do dalszych działań. Skoro młodzież ma duże zaufanie do swoich rówieśników, to należy jak najlepiej wykorzystać ten fakt. Dyskutowaliśmy na ten temat na forum Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisji Edukacji Kultury i Sportu oraz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień i w ten sposób powstał program młodzieżowych konsultantów. Myślę, że jest to interesująca inicjatywa, która pozwoli na dobre, profesjonalne wręcz przygotowanie do podjęcia trudnych problemów i tematów w grupie rówieśniczej. – wyjaśnia wicestarosta Krzysztof Rasiak.

Punkt konsultacyjny zostanie uruchomiony w każdej, ponadgimnazjalnej szkole na terenie powiatu ostrowskiego. Pedagodzy szkolni przygotują ponadto spotkania z rodzicami, na których będzie omawiana problematyka uzależnień wśród młodzieży.

W pierwszej kolejności poprzez pedagogów i dyrektorów szkół będziemy rozdawać taki „kwestionariusz osobowy”, w którym pytamy kandydatów między innymi o to, dlaczego chcą pomagać swoim rówieśnikom, z jakiego środowiska się wywodzą. Następnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna i dopiero po wyselekcjonowaniu odpowiedniej grupy zaczną się szkolenia. Kogoś mogłaby zdziwić taka skrupulatność w doborze młodzieżowych konsultantów, ale proszę mi wierzyć przy tak wrażliwej sferze jak uzależnienia nie mogą tu trafić ludzie przypadkowi. Musi to być osoba bez zaburzeń emocjonalnych, silna psychicznie, kontaktowa, umiejąca słuchać, bez nawyku pouczania i oceniania koleżanki, kolegi.- mówi Hanna Rozbica-Winiecka, dyrektor OPiTU

Organizatorzy programu liczą na to, że z każdej szkoły wytypowane zostaną minimum trzy osoby, w sumie około 50 uczniów. Z ta grupą, podzieloną na mniejsze zespoły będą pracować specjaliści z Ośrodka.

Szkolenie obejmuje 34 godziny zajęć, podczas których będziemy kształcić umiejętności interpersonalne, wchodzenia w relacje z innymi, radzenia sobie z trudnymi problemami. Młodzieżowi konsultanci po odbytym szkoleniu, raz w miesiącu będą mieli obowiązkowe spotkania konsultacyjne w naszym Ośrodku, po abyśmy na bieżąco wiedzieli z czym sobie nie radzą, jakich kompetencji im jeszcze brakuje. Będziemy ich na bieżąca wspierać i pomagać, ponieważ dźwigać problemy innych osób, to nie jest prosta sprawa i nie każdy sobie jest w stanie z tym poradzić. – wyjaśnia dyrektor Rozbicka-Winiecka.

Inicjatorzy projektu planują, że szkolenia zakończą się do końca roku, a od stycznia ruszą w szkołach punkty konsultacyjne. Dyżury młodzieżowych konsultantów odbywać się będą raz w tygodniu po trzy godziny.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 851