OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Krótkofalowcy z Południowej Wielkopolski w Ostrowie
25 czerwca 2012 roku

Krótkofalowcy z Południowej Wielkopolski w Ostrowie

16 czerwca 2012 r. w Stanicy Harcerskiej na Piaskach w Ostrowie Wielkopolskim odbyło się coroczne spotkanie krótkofalowców z Południowej Wielkopolski (OT 27 PZK). Gościem specjalnym spotkania był prezes Polskiego Związku Krótkofalowców - Jurek SP7CBG.

Podczas spotkania można było wysłuchać dwóch prelekcji: „Radio i zegar”, którą wygłosił Andrzej SQ3EYQ oraz „Projekt edukacyjny ARISS” wygłoszoną przez Armanda SP3QFE.

* DSCN0345

Oprócz krótkofalowców, wraz z opiekunami w licznej grupie pojawiły się też dzieci i młodzież biorąca udział w ostrowskim programie ARISS. Dla tej grupy spotkanie z Armandem Budzianowskim było szczególnym wydarzeniem, ponieważ pełni on funkcję koordynatora programu ARISS Polska i mentora ARISS Europa. Młodzi ARISS-owcy wzięli udział w konkursie wiedzowym na temat kosmosu i stacji kosmicznej ISS.

W ramach obchodzonego tego dnia „Amateur Radio Kids Day” (Radioamatorski Dzień Dziecka) pracowały stacje klubu SP3POW z Ostrowa Wielkopolskiego, oraz umieszczona na samochodzie Star radiostacja R-140 klubu SP3KWA z Turku. Operatorami radiostacji były oczywiście dzieci i młodzież z ostrowskiej grupy ARISS.

* DSCN0197

Dzięki leszczyńskiemu klubowi SP3ZIR zorganizowano dla młodych ARISS-owców zawody w amatorskiej radiolokacji sportowej, nazywane popularnie „łowami na lisa”. Każdy kto ukończył je z pozytywnym wynikiem, otrzymał specjalny, wydany z tej okazji pamiątkowy medal klubu SP3POW wręczany przez prezesa PZK.

* DSCN0426

Spotkanie zakończyło wspólne grillowanie i niekończące się rozmowy o krótkofalarstwie, łącznościach ze stacją ISS i wielu innych, niekoniecznie radioamatorskich tematach.

Realizacja programu ARISS w Ostrowie Wielkopolskim jest możliwa m.in. dzięki pomocy władz samorządowych Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Powiatu Ostrowskiego,  Gminy Ostrów Wielkopolski oraz Stowarzyszenia ZAP Edukacja.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 961