OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Jubileusz w II LO
21 listopada 2007 roku

Jubileusz w II LO

W piątek, 16 listopada II Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim świętowało 100-lecie funkcjonowania w charakterze szkoły publicznej. Uroczystość obejmowała promocję książki napisanej przez jedną z absolwentek, wykład dotyczący historii szkoły oraz wystawę zdjęć archiwalnych i kronik szkolnych.

Piątkowa uroczystość w II Liceum Ogólnokształcącym miała upamiętnić moment przejęcia szkoły w 1907 roku przez władze miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Taki jubileusz powoduje przemyślenia i wspomnienia. Ja także obchodzę w tym roku mały jubileusz, to już 15 lat jak zaczęłam pracę w II Liceum Ogólnokształcącym. Wrosłam w tą szkołę i mimo, że nie jestem jej absolwentką to właśnie ta szkoła jest moją szkołą! – tymi słowami powitała przybyłych gości obecna dyrektor II LO, Izabela Bothur

To właśnie u niej pod koniec wakacji zjawiła się Barbara Molska z pięknym prezentem - książką poświęconą szkole. Od tego dnia Starosta Ostrowski Włodzimierz Jędrzejak i dyrektorka szkoły Izabela Bothur robili wszystko, by uroczystość jubileuszu i promocji książki mogła odbyć się w odrestaurowanej auli.

Gruntowny remont auli trwał zaledwie dwa tygodnie! Duża w tym zasługa Starosty Ostrowskiego, który nie tylko pomógł sfinansować to zadanie, ale także osobiście monitorował postępy prac. – wspomina dyrektor II LO.

Po przeprowadzonym w 2006 roku przez powiat ostrowski termomodernizacji (remont elewacji, dachu, wymiana stolarki okiennej i centralnego ogrzewania) budynek z 1911 roku odzyskał swoją dawną świetność. Do odrestaurowania pozostała jedynie szkolna aula, uważana niegdyś za najlepszą w mieście pod względem akustycznym. W burzliwej historii szkoły aula pełniła także funkcję sali gimnastycznej, co nie pozostało bez wpływu na zabytkowe witraże. W dniu jubileuszu szkolna aula znów urzekała swoją urodą.

Dzisiaj w tej auli szkolnej przeszłość spotkała się z teraźniejszością a przyszłość nas słucha. Historia naszej szkoły toczy się w każdej chwili łącząc w sobie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Popatrzmy ile i jakich pokoleń ta szkoła wychowała i wykształciła. Ta szkoła dała nam osobowość. To właśnie w absolwentach i wychowawcach, w ich postawach, wrażliwości i osiągnięciach tkwi wielkość tej szkoły. - mówiła wzruszona Brabara Molska, absolwentka z 1955 rok, która była inicjatorem uroczystości.

W swojej książce „Zapis naszej obecności z Ostrowem Wielkopolskim w tle”, Barbara Molska przedstawiła historię szkoły od momentu powstania prywatnej szkoły żeńskiej w 1842 roku, przejęcia jej przez Miasto w 1907 roku i lata działalności jako Miejskiej Wyższej Szkoły dla Dziewcząt, gimnazjum i liceum żeńskiego, aż do czasów współczesnego, koedukacyjnego II LO. Autorka uwydatniła rolę jaką szkoła pełniła i pełni w ostrowskiej społeczności. W książce zawarto kserokopie wielu cennych dokumentów, wymieniono związanych ze szkołą znanych społeczników i działaczy narodowych, przytoczono aż 61 życiorysów. To wszystko stanowi swoisty zapis dziejów nie tylko szkoły, ale również narodu polskiego oraz świadectwo działalności wielu wybitnych Polaków.

Książkę wydano staraniem wydawców, Stowarzyszenia Nowy Ostrów oraz Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Publikację sfinansowano z dotacji z budżetu Powiatu Ostrowskiego i Funduszu Grantowego Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego.

Jubileusz szkoły uczcili również jej absolwenci, którzy powrócili tutaj po latach jako nauczyciele. Przywoływane obrazy sprzed lat powodowały niekiedy salwy śmiechu i gromkie brawa. Atmosfera udzieliła się również osobom w inny sposób związanym z tymi murami. Jak się okazało do gimnazjum żeńskiego uczęszczał również starosta ostrowski, Włodzimierz Jędrzejak!

Technikum Kolejowe nie miało pracowni chemicznej, dlatego na lekcje chemii przychodziliśmy tutaj, do ówczesnego gimnazjum żeńskiego. Czyniliśmy to z wielką radością, i wcale nie ze względu na ten przedmiot. – z uśmiechem wspomina Włodzimierz Jędrzejak – Teraz jako szef powiatowego samorządu staram się coraz więcej robić dla naszych szkół, nie ograniczając się tylko do nadzorowania. Od lat skutecznie udaje nam się pozyskiwać unijne pieniądze na termomodernizację obiektów oświatowych. Więc kiedy powstał pomysł odrestaurowania budynku II LO a potem również auli, była to tylko kwestia czasu i pieniędzy, aby zrealizować tę inwestycję.

Zaproszeni goście wysłuchali również wykładu „Prywatna szkoła żeńska w Ostrowie i jej przejęcie przez miasto w 1907 roku” przygotowanego przez Jarosława Biernaczyka, nauczyciela historii w II LO. Historyk zwrócił uwagę na to, że początki szkolnictwa żeńskiego w Ostrowie to prywatne lekcje prowadzone u nauczyciela w domu dla zaledwie 8 dziewcząt. Wraz z rozszerzaniem działalności szkoła często zmieniała lokalizację. Przełomowym momentem było przejęcie jej przez Miasto i decyzja o budowie do dziś funkcjonującego obiektu.

Uroczystości towarzyszyła wystawa okolicznościowa „Szkoła żeńska w Ostrowie na przełomie XIX i XX wieku” przygotowana przez historyka Jarosława Biernaczyka i fotografa Krzysztofa Maleszkę. Zgromadzono na niej archiwalne fotografie wybitnych postaci związanych ze szkołą, zdjęcia budynku i zachowanych dokumentów, a także pamiątki udostępnione przez Ostrowian i kroniki z reaktywowanego w 1992 roku liceum.

Obecni na Jubileuszu goście mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu podopiecznych Roberta Matuszewskiego, dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim.

Na jubileuszu obecni byli przedstawiciele organu nadzorującego - Kuratorium Oświaty, przedstawiciele władz powiatowych i miejskich, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół powiatowych oraz delegacje samorządów klasowych.

Odwiedzin: 1246