OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
PUP certyfikaty
21 listopada 2007 roku

PUP certyfikaty

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim otrzymał certyfikat „Jestem Legalny” przyznany przez firmę audytorską CompNet oraz certyfikat „Microsoft License Management” przyznany przez Microsoft. Certyfikaty legalności oprogramowania na pewno usprawnią naszą pracę i potwierdzają, że to co robimy jest w stu procentach legalne. – mówi dyrektor urzędu, Hanna Pawlak-Kormacka.

Audyt oprogramowania odbył się w PUP we wrześniu tego roku i objął całą sieć komputerową. Skontrolowano 92 komputery, zarówno te na których pracują urzędnicy, jak i te z których korzystają bezrobotni. Urząd przy okazji audytu skorzystał z doradztwa w zakresie korzystania z licencji oprogramowania, przeszkolono także wszystkich pracowników.

Chcieliśmy, aby nasi urzędnicy mieli pełna świadomość z czego korzystają, jakie są ograniczenia jeśli chodzi o ochronę praw autorskich, stosowania haseł, korzystania z oprogramowania. Audyt był podyktowany przede wszystkim bezpieczeństwem danych, które posiadamy w swoich zasobach. Legalne oprogramowanie pozwala nam mieć pewność, że te dane nie wypłyną na zewnątrz, że będą przetwarzane bezpiecznie, i jednocześnie nie będzie możliwości wprowadzenia przez czynniki zewnętrzne wirusa do systemu, na którym pracujemy. Taki wirus uszkodziłyby nam bazę danych, co stanowiłoby paraliż pracy urzędu. – wyjaśnia Hanna Pawlak-Kornacka, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy.

Certyfikat „Microsoft License Management” jest dowodem na to, że w danej instytucji należycie wdrożono zasady i procedury zarządzania oprogramowaniem. Drugi certyfikat „Jestem legalny” wystawiony przez firmę ComNet w ramach projektu „Nowoczesny urząd”, świadczy o tym, że placówka która go posiada jest nowoczesnym i przyjaznym urzędem.

Można by zapytać jakie są korzyści z uzyskania takich certyfikatów? Przede wszystkim fundusze przeznaczone na oprogramowanie są przemyślane i wydawane optymalnie. Ponadto pracownicy wykorzystują komputery tylko i wyłącznie do celów służbowych. Podczas szkolenia uświadomiliśmy im jakie są zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputerów, czym są dane osobowe, jak duża odpowiedzialność ciąży na osobach pracujących przy komputerach właśnie w zakresie ochrony tych danych. Z mojego doświadczenia mogę jednoznacznie stwierdzić, że najsłabszym ogniwem nie są komputery i oprogramowanie, a brak świadomości wśród pracowników. Dlatego bardzo się cieszę, że w ostrowskim Urzędzie Pracy zostali przeszkoleni wszyscy pracownicy i na dowód tego otrzymali stosowne certyfikaty. Regulujemy w ten sposób odpowiedzialność pomiędzy kierownictwem danego urzędu a pracownikiem. Pracownik dostaje komputer z legalnym oprogramowaniem, zostaje przeszkolony i imiennie odpowiada za sposób wykorzystania Tych narzędzi. – wyjaśnia Sebastian Strzech, dyrektor CompNet.

Uzyskanie certyfikatów spowodowało również, iż Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim widnieje w bazie danych Microsoftu oraz firmy Versa - która walczy z piractwem komputerowym - jako legalna instytucja.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1063