OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt
Herb Powiatu Ostrowskiego
Przyjaciele z Sonnebergu
12 lipca 2012 roku

Przyjaciele z Sonnebergu

Przez trzy dni w Powiecie Ostrowskim gościła delegacja z partnerskiego Powiatu Sonneberg (południowa Turyngia, Niemcy). Wizytę niemieckich przyjaciół zdominowały przed wszystkim rozmowy o dalszej współpracy w zakresie kultury, gospodarki i szkolnictwa zawodowego.

To była druga wizyta gości z Niemiec od czasu podpisania umowy (w 2009 r.) i pierwsza w tej kadencji samorządu.

* obraz_007.jpg

Przez ostatnie lata korzyści z współpracy z Powiatem Sonneberg mieli głównie uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Ostrowski. Brali oni udział w wyjazdach studyjnych, stażach i praktykach. Od zeszłego roku profity z partnerstwa ma także ostrowski szpital, który od niemieckich klinik otrzymał w 2011 r. sprzęt medyczny m.in. pompy infuzyjne, kardiomonitory, inkubatory.

W trakcie trzydniowego pobytu w skład delegacji weszli: Starościna Powiatu Sonneberg - Christine Zitzmann, Honorowy Zastępca Starościny - Wilfried Luther, Przewodniczący Rady Powiatu Sonneberg - Karl-Friedrich Schindhelm, Dyrektor Muzeum Zabawek w Sonneberg - Reinhilde Schneider, Dyrektor Szkoły Muzycznej w Sonneberg – Volker Sesselmann,  Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Sonneberg - Helmut Hommerschmidt oraz Rzecznik Prasowy Starościny – Michael Volk.

Pierwszego dnia delegacja z Sonnebergu wzięła udział w spotkaniu z władzami Powiatu Ostrowskiego i przedstawicielami Klubów Radnych Powiatu Ostrowskiego, a także Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ratuszu.

* obraz_147.jpg

Szefowie powiatów rozmawiali przede wszystkim o kontynuacji współpracy z niemiecką Szkołą Zawodową. W ramach projektu Leonardo Da Vinci na staż do niemieckiej placówki mają tym razem wyjechać uczniowie z Zespołu Szkół Transportowo - Elektrycznych i Zespołu Szkół Technicznych. Wyjazd do Niemiec planują także nauczyciele z sześciu powiatowych szkół zawodowych. Współpracę z niemiecką szkołą muzyczną chce również nawiązać ostrowska placówka muzyczna.

* obraz_061.jpg

Specjalnie dla nich Niemców krótki występ przygotowały dziewczyny z zespołu „Gwiazda” prowadzonego przez Alinę Janikowską. Duże wrażenie na gościach zrobił również koncert Big Bandu Powiatu Ostrowskiego, który odbył się w ostrowskiej Synagodze. Z kolei w Pałacu Myśliwskim w Antoninie wysłuchali koncertu chopinowskiego w wykonaniu Łukasza Kryjoma.

- To były tylko dwa dni podczas, których chcieliśmy pokazać jak najwięcej z życia naszego powiatu, tym bardziej, że od ostatniej wizyty gości zmieniło się bardzo wiele, powstało wiele inwestycji, a ponadto w składzie delegacji wiele osób było u nas po raz pierwszy i pierwszy raz w ogóle w Polsce. Najpierw skupiliśmy się na ofercie kulturalnej. Drugiego dnia przyszedł czas na sferę gospodarczą i naukową. Byliśmy m.in. w zakładzie Niskich Temperatur PAN przy odolanowskim KRIO gdzie zaprezentowano gościom doświadczenia z wykorzystaniem ciekłego helu, jedyne takie w Europie. Pokazaliśmy też wiodące ostrowskie przedsiębiorstwa. Nasi goście z uznaniem wyrażali się o nowo wybudowanym kompleksie boisk w Przygodzicach – powiedział Paweł Rajski Starosta Ostrowski.

Kolejnym etapem współpracy obu samorządów ma być zorganizowana jeszcze w tym roku w Ostrowie wystawa zabawek ze znajdującego się w Sonnebergu największego muzeum zabawek w Niemczech. We wrześniu planowana jest rewizyta w Sonnebergu.  

Zdjęcia: Romana Ogórkiewicz i Anna Kryjom

Autor: Janusz Grzesiak

Dodał(a): Janusz Grzesiak
Odwiedzin: 1100