OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Ultrasonograf oraz fotel ginekologiczny
29 listopada 2007 roku

Ultrasonograf oraz fotel ginekologiczny

Nowoczesny ultrasonograf oraz fotel ginekologiczny został przekazany na potrzeby oddziału ginekologiczno-położniczego w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrwie Wielkopolskim. Sprzęt o wartości ponad 120 000 zł został w Polowie ufundowany przez przedsiębiorców z Powiatowej Rady Biznesu, w połowie z funduszy powiatu ostrowskiego.

Nowy aparat USG pozwoli zdecydowanie poprawić jakość obsługi pacjentek ostrowskiego szpitala, wpłynie na postawienie szybkiej diagnozy i sprawniejszą pomoc pacjentkom zarówno położniczym jak i ginekologicznym.

Nowy ultrasonograf między innymi umożliwia badanie naczyniowe łożyska oraz ocenę procesów nowotworowych. Do tej pory korzystaliśmy z aparatu USG starszego typu, który nie miał tak bogatego oprogramowania. W tej chwili dysponujemy sprzętem jakiego nie powstydziłyby się oddziały kliniczne. Natomiast nowy fotel jest bardzo nowoczesny, wygodny, umożliwia wybranie optymalnej pozycji podczas badań. Dla nas i naszych pacjentek ten dar jest bezcenny. Dlatego chciałbym za niego podziękować i staroście, który podjął tę inicjatywę i wszystkim przedsiębiorcom, którzy dołożyli swoją cegiełkę do zakupu tego sprzętu. – mówi dr Tomasz Gostomczyk, dyrektor powiatowego szpitala.

Nowy sprzęt kosztował blisko 120. 000 złotych. Ponad 63 tysiące przekazali przedsiębiorcy z Powiatowej Rady Biznesu, która działa przy staroście ostrowskim. Pozostałą część sfinansowano z budżetu powiatu ostrowskiego.

Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że wiele rzeczy można zrobić wówczas, kiedy jest dobra współpraca między samorządem powiatowym i samorządem gospodarczym. My tego doświadczamy każdego dnia. Stąd nasza ogromna wdzięczność za okazywane nam serce i pomoc we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez powiat ostrowski. Ze swej strony staramy się ciężko pracować na poprawę jakości życia naszych mieszkańców. Myślę, że jest to zauważane, dlatego spotykamy się z takim zrozumieniem i wsparciem. Każda złotówka przekazana na potrzeby naszego szpitala jest na wagę złota, jest przez nas doceniana i przyjmowane z wielką wdzięcznością. Pomoc i ofiarność naszych przedsiębiorców z jednej strony nas cieszy, z drugiej zaś mobilizuje i zobowiązuje do dalszej wytężonej pracy. – wyjaśnia starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Nowy sprzęt został zaprezentowany w środę, 28 listopada podczas uroczystego spotkania z przedsiębiorcami, zarządem powiatu, dyrekcja i lekarzami szpitala. Darczyńcy z rąk dyrektora szpitala i starosty ostrowskiego otrzymali dyplomy i oficjalne podziękowania.

Jeśli jest tylko taka możliwość, to trzeba pomagać. I Spółdzielnia Mleczarska Lazur nigdy od takiej pomocy się nie uchyla, jeśli tylko pozwalają na to wypracowane przez nas środki. Wówczas czynimy to z wielką przyjemnością. A w tym konkretnym przypadku – pomagając szpitalowi pomagamy także sobie. - mówi Zenon Michaś, prezes SM Lazur.

Firma Doktór generalnie wspiera sport, ale pomoc dla szpitala jest również czymś bardzo ważnym. Tutaj jest tyle potrzeb, tyle możliwości pomocy, że chcemy się w to włączyć. Ponadto jeśli ja jako przedsiębiorca widzę, ile się w szpitalu i powiecie dzieje dobrego, ile inwestycji jest przeprowadzanych z inicjatywy starosty i zarządu, to chętnie wspieram każde tego typu przedsięwzięcie. – mówi Tadeusz Doktór

Przy okazji spotkania starosta i dyrektor szpitala poinformowali zaproszonych gości o dalszych planach inwestycyjnych w placówce. Obecnie trwa remont oddziału ginekologiczno-położniczego Po zakończonej modernizacji całkowicie zmieni się obraz tego oddziału. Znajdą się tutaj cztery, nowoczesne sale porodowe przystosowane do porodów rodzinnych ( w tym jedna do porodu w wodzie), sale zabiegowe, a matki z dziećmi będą przebywać w przytulnych, dwuosobowych pokojach z łazienkami. Trwa również intensywny remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Lista darczyńców:

P.P.H.U. ARTUR, DELPHI, MEBLE DOKTÓR, FENETRA, KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI, Spółdzielnia Mleczarska LAZUR, MAXCOLOR, CDN NAWOZY NATURALNE, Zakłady Przetwórstwa Spożywczego OSTROWIN, PBO-OSTRÓW, Operator Sieci Telewizji Kablowej POMAX, PUPIL FOODS, SKLEJKA - EKO S.A, PSS SPOŁEM, TRASKO STAL, WIRBET, ZAKłAD STOLARKI J. Wojtczak, ZAMETO, ZAP-KOOPERACJA, ZAP-MECHANIKA, Przedsiębiorstwo Systemów Automatyki ZAPIS-HARDWARE, ZIS

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1442