OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Nowy sprzęt rolniczy w ZSP CKU w Przygodzicach
30 listopada 2007 roku

Nowy sprzęt rolniczy w ZSP CKU w Przygodzicach

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach wzbogacił się o nowy ciągnik rolniczy wart 100. 000 zł. To efekt starań podjętych przez szkołę i wniosku złożonego w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ciągnik będzie wykorzystany do praktycznego szkolenia uczniów.

Zakupiony sprzęt marki NEW HOLLAND TD 80 D Plus, o mocy 80 KM z napędem na 2 osie, będzie wykorzystywany przez uczniów kierunków rolniczych podczas prac polowych w gospodarstwie pomocniczym w czasie zajęć praktycznych oraz indywidualnej pracy maszynami rolniczymi. Z tego nowoczesnego ciągnika korzystać będą również uczniowie z różnych szkół zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.

W zdobyciu środków na zakup ciągnika pomogło Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, które pozytywnie zaopiniowało wniosek i pośredniczyło w jego złożeniu do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warunki nabycia były wyjątkowo atrakcyjne, gdyż za ciągnik wart 100 000 zł - 99 procent środków wyłożyło ministerstwo, a tylko procent pochodził z budżetu szkoły. – wyjaśnia Dariusz Kaczmarek, dyrektor szkoły.

W roku bieżącym szkoła zakupiła szereg innych maszyn i urządzeń do praktycznej nauki zawodu.

Aby dobrze, a przede wszystkim wszechstronnie przygotować naszych uczniów do zawodu rolnika kupiliśmy między innymi głębosz, przetrząsaczo-zgrabiarkę taśmową, programy komputerowe do zarządzania produkcją roślinną i zwierzęcą AGRONOM 2007 i ZOOTECHNIK 2007 – każdy na 11 stanowisk oraz program i urządzenie do pomiaru pól w technologii GPS. – informuje Bogusław Lipiński, szef wyszkolenia praktycznego.

Warto wspomnieć, że dzięki dobrej ocenie szkoły z zakresu kształcenia i przeprowadzania egzaminów zawodowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej wytypowało Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach do doposażenia na wiosnę przyszłego roku w nowoczesny sprzęt rolniczy o wartości ponad 500 000 zł.

Podejmowane przez placówkę inicjatywy i pozyskane środki stwarzają uczniom tej szkoły bardzo dobre warunki kształcenia oraz właściwego przygotowania do egzaminu zawodowego. A co się z tym wiąże, wpływają na profesjonalizm przyszłych, młodych i nowoczesnych rolników, którzy jak sądzę bez najmniejszych kompleksów mogą przynajmniej na tym polu konkurować ze swoimi kolegami z Unii Europejskiej. – podkreśla wicestarosta Krzysztof Rasiak

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 1288