OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Uroczyste obchody w Łęczycy
11 września 2012 roku

Uroczyste obchody w Łęczycy

W niedzielę, 9 września 2012 roku w Łęczycy odbyły się obchody 73. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Powiat Ostrowski reprezentował Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, wraz z towarzyszącymi mu osobami ze środowisk kombatanckich, harcerskich oraz byłych żołnierzy zawodowych. Wśród uczestników wyjazdu był 93 – letni pan Stanisław Pacholczyk, jedyny na uroczystościach żołnierz Września, były radiotelegrafista w 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty.

W drodze do Łęczycy uczestnicy zatrzymali się w dwóch miejscach upamiętniających krew przelaną przez żołnierzy 60. Pułku Piechoty z Ostrowa – w Morawinie i Uniejowie.

zdjecie

zdjecie

Podczas oficjalnej części uroczystości w Łęczycy głos zabrał pan Stanisław Pacholczyk, przedstawiając swój szlak bojowy na tle wrześniowych losów 25. Kaliskiej Dywizji Piechoty, ze szczególnym uwzględnieniem 60. Pułku Piechoty z Ostrowa.

zdjecie

zdjecie

zdjecie

zdjecie

W południe rozpoczęła się msza św. w intencji żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku. Miała ona miejsce na łęczyckim rynku – tym samym, na który dokładnie 73. lata temu, 9 września 1939 roku, wkraczały oddziały II i III batalionu 60. Pułku Piechoty z Ostrowa wyzwalając na kilka dni miasto z rąk niemieckiego okupanta. Po mszy św. odbyła się defilada wojskowa, po której uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny w Łęczycy, gdzie miał miejsce Apel Poległych. Pod płytą upamiętniającą ponad 1000 żołnierzy polskich poległych w Bitwie nad Bzurą wiązanki kwiatów w imieniu władz Powiatu Ostrowskiego złożył wicestarosta Tomasz Ławniczak, a ponadto przedstawiciele władz Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz różnych organizacji społecznych z naszego powiatu.

W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu zwiedzili jeszcze jedno miejsce pamięci – obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem, gdzie hitlerowscy Niemcy uśmiercili kilkaset tysięcy osób, głównie żydowskiego pochodzenia.

Jak co roku wszyscy uczestnicy obchodów udali się do Łęczycy autobusem.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 309