OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Poznać sepsę
17 grudnia 2007 roku

Poznać sepsę

W środę, 12 grudnia dyrektorzy przedszkoli z terenu powiatu ostrowskiego wzięli udział w szkoleniu dotyczącym sepsy. Sepsa zdarza się rzadko, ale ponieważ może być bardzo niebezpieczna nie można jej lekceważyć. Spotkanie z udziałem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, lekarza pediatry i szpitalnego epidemiologa zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

Poznać sepsę

W środę, 12 grudnia dyrektorzy przedszkoli z terenu powiatu ostrowskiego wzięli udział w szkoleniu dotyczącym sepsy. Sepsa zdarza się rzadko, ale ponieważ może być bardzo niebezpieczna nie można jej lekceważyć. Spotkanie z udziałem Powiatowego Inspektora Sanitarnego, lekarza pediatry i szpitalnego epidemiologa zorganizowało Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim.

W powszechnym użyciu słowa sepsa i posocznica stosowane są zamiennie. Najprościej mówiąc jest to odpowiedź organizmu na zakażenie wywołane różnymi drobnoustrojami takimi jak: bakterie, wirusy i grzyby. Zakażenie polega na wniknięciu do organizmu chorobotwórczych drobnoustrojów poprzez uszkodzoną skórę, śluzówkę nosa, usta, spojówki, ale także poprzez nabłonek układu moczowego i płciowego.

Kontakt z patogenami to nasza codzienność, wszyscy jesteśmy ich nosicielami i wszystkie stanowią dla nas zagrożenie. Ponadto nie każde wniknięcie patogenu do organizmu, na przykład przy zadrapaniu, kończy się posocznicą. Natura wyposażyła nasz organizm człowieka w wiele mechanizmów obronnych takich jak: zdrowa skóra, nabłonki dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, układu płciowego i ich wydzieliny. Ponadto możemy stymulować układ odpornościowy poprzez szczepienia, o których skuteczności jestem przekonana. – mówi Anna Rymer, lekarz pediatra, ale także mama przedszkolaka.

Bakterie najczęściej wywołujące zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub posocznicę to meningokoki i pneumokoki. Szerzą się one drogą kropelkową, ale również przez kontakt z wydzieliną dróg oddechowych osoby zakażonej. Najczęściej na zakażeniu meningokokami ulegają dzieci do 4 roku życia i młodzież, ale należy pamiętać, że każdy może zachorować, bez względu na wiek.

Dzieci uczęszczające do przedszkola są w grupie zwiększonego ryzyka ponieważ przez wiele godzin mają bliski kontakt z kilkunastoosobową grupą osób, korzystają z tych samych zabawek, dzielą się jedzeniem. Ponadto częste zachorowania dzieci w wieku do 5 lat wynikają z niedojrzałego jeszcze, niewydolnego układu odpornościowego. – wyjaśnia pediatra

Niezależnie od wieku najbardziej narażone są osoby z zaburzoną odpornością organizmu, po rozległych urazach, osoby przewlekle chore (np. na cukrzycę, marskość wątroby), długo leczone w szpitalu. Najwięcej przypadków sepsy występuje w miesiącach zimowych i wczesną wiosną, co związane jest z ze wzrostem liczby zakażeń górnych dróg oddechowych.

Łatwymi do rozpoznania wczesnymi objawami sepsy jest podwyższona temperatura powyżej 38°C lub jej spadek poniżej 36°C, wzrost częstości tętna powyżej 90 na minutę oraz wzrost oddechów powyżej 20 na minutę. Pomimo że wczesne objawy zakażenia mogą być podobne do przeziębienia, nie można ignorować objawów nietypowych dla danego dziecka, nie występujących dotychczas podczas przeziębienia a w szczególności zaburzeń świadomości, drgawek czy czerwonych plamek na skórze.

Ponieważ przebieg zakażenia może być w niektórych przypadkach bardzo gwałtowny i doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia konieczne jest, aby w momencie podejrzenia sepsy szybko zareagować. Od tego zależy skuteczność leczenia. – mówi Tadeusz Andrzej Biliński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Mimo wszystko zachorowania na sepsę występujące w naszym powiecie to pojedyncze, niezwiązane ze sobą przypadki. Nie można również mówić o wyjątkowym w ostatnich latach wzroście zachorowań na sepsę w Polsce, ponieważ na początku lat 90 liczba takich przypadków była zdecydowanie większa niż obecnie.

Zarówno lekarz pediatra jak i inspektor sanitarny stwierdzili, że w przedszkolu nie powinny przebywać dzieci chore, ze względu na ich własne bezpieczeństwo oraz pozostałych dzieci.

Specjaliści uspokajają, że przed sepsą można się uchronić zwiększając naturalną odporność organizmu, właściwie się odżywiając, dbając o stan zdrowia (leczenie stanów zapalnych) poddając się szczepieniom ochronnym oraz unikając ryzykownych zachowań w kontaktach z obcymi osobami.

Z myślą o bezpieczeństwie mieszkańców naszego powiatu na bieżąco monitorujemy różnego typu zagrożenia. To szkolenie miało przygotować opiekunów i wychowawców na wypadek wystąpienia sepsy. - mówi organizator spotkania Jerzy Garczarek, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Starostwa Powiatowego.

Podobne spotkania dotyczące sepsy prowadzone były przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną również wśród młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjach.

Odwiedzin: 1316