OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Wizyta w Turyngii
21 grudnia 2007 roku

Wizyta w Turyngii

Edukacja, gospodarka, służba zdrowia i samorząd terytorialny to główne obszary współpracy w przyszłym roku pomiędzy powiatem ostrowskim a południową Turyngią. Z roboczą, trzydniową wizytą w Niemczech przebywał starosta ostrowski. Jestem bardzo zadowolony z wyników rozmów i uzgodnień. Turyngia jest naszym sprawdzonym i znakomitym partnerem, z którym realizujemy wiele projektów. W przyszłym roku chcemy tę współpracę jeszcze bardziej rozszerzyć. – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak.

Starosta ostrowski tym razem odwiedził dwa powiaty – Hilburghausen i Sonneberg. Plan wizyty był bardzo napięty, obfitował w spotkania z samorządowcami, przedsiębiorcami, dyrektorami szkół, szefami Biura Europejskiego. W Hilburghausen Włodzimierz Jędrzejak rozmawiał ze starostą Thomasem Müllerem między innymi o przygotowaniu wspólnej konferencji gospodarczej z udziałem przedsiębiorców z Turyngii i Powiatu Ostrowskiego.

To propozycja przede wszystkim dla firm skupionych w Powiatowej Radzie Biznesu. Chcemy zaprosić ich do współpracy z niemieckimi partnerami, a zapewniam, że w Turyngii działa wiele godnych uwagi przedsiębiorstw, z którymi nasi przedsiębiorcy mogliby nawiązać współpracę. Planujemy najpierw zorganizować konferencję u nas, a później misję gospodarczą do Niemiec. – mówi starosta Włodzimierz Jędrzejak.

Starosta zwiedził również nowoczesną, całkowicie zautomatyzowaną fabrykę Thales produkującą zabezpieczenia dla kolejnictwa. W opinii szefa powiatowego samorządu byłby to bardzo atrakcyjny partner dla ostrowskiego ZAPu - tym bardziej, że zarząd firmy wyraził wolę współpracy i zadeklarował swój udział w planowanej konferencji. Jednym z elementów wizyty w Hilburghausen było otwarcie powiatowej drogi z udziałem szefa powiatu ostrowskiego.

To był bardzo miły akcent, poproszono mnie abym jako Europejczyk Roku razem ze starostą Millerem dokonał otwarcia nowej drogi. Z uroczystością czekano specjalnie na mój przyjazd. Traktuje to jako wyróżnienie i dla mnie i dla powiatu ostrowskiego. – podkreśla Włodzimierz Jędrzejak

W powiecie Sonneberg starosta spotkał się z panią Christine Ziztman, szefową powiatowego samorządu. Rozmawiano przede wszystkim o nawiązaniu współpracy na wielu płaszczyznach, przede wszystkim służby zdrowia. Powiat Sonneberg wystąpi z listem intencyjnym w tej sprawie.

Powiat Sonneberg jest nieduży, ale bardzo atrakcyjny między innymi dlatego, że właśnie tam znajduje się fabryka w której produkuje się zabawki znane na całym świecie, jedna z największych tego typu w Niemczech. – relacjonuje Włodzimierz Jędrzejak. - Pani starosta modernizuje w tej chwili Szpitalny Oddział Ratunkowy, co mnie bardzo zainteresowało, gdyż podobne prace prowadzimy w ostrowskim szpitalu. W kwietniu przyszłego roku nastąpi otwarcie SORu w Sonnebergu, na które z dyrektorem naszego szpitala zostaliśmy zaproszeni. Mam nadzieje, że zaowocuje to konkretną współpracą między tymi dwoma szpitalami i przyniesie wymierne korzyści na przykład w kwestii pozyskania sprzętu medycznego.

W trakcie wizyty prowadzone były rozmowy z przedstawicielami Biura Europejskiego w Suhl na temat dalszej międzynarodowej wymiany młodzieży i nauczycieli pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi Powiatu Ostrowskiego i Turyngii. Biuro Europejskie oraz Wydział Integracji Europejskiej i Rozwoju Starostwa Powiatowego już przygotowują kolejne wnioski unijne na prowadzenie szkoleń oraz staży i praktyk zawodowych w 2008 roku.

Współpracujemy z kilkoma powiatami w Turyngii. Powiat ostrowski traktowany jest tam w bardzo przyjacielski, partnerski i poważny sposób. Cieszy mnie, że nie jesteśmy anonimowym regionem w tej części Niemiec. Mamy tam wypracowaną swoją renomę, a dotychczasowa współpraca przyniosła wspaniałe efekty. Dziś każda nasza szkoła o profilu zawodowym ma swojego partnera w Turyngii, dzięki czemu młodzież zdobywa europejskie paszporty umiejętności. Mam nie tylko nadzieję, ale i pewność, że 2008 rok pod tym względem będzie również wspaniały. - dodaje Włodzimierz Jędrzejak.

Dodał(a): Beata Klimek
Odwiedzin: 817