OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informuję, iż

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56.  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl.  
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także w celach archiwalnych.
 4. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub w innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
strona główna | mapa serwisu | kontakt | NPP
Herb Powiatu Ostrowskiego
Z kart historii ...
16 października 2012 roku

Z kart historii ...

W piątek 12 października 2012 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach odbyło się spotkanie autorskie Ewy Kotowskiej-Rasiak połączone z promocją książki „Z kart historii – Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Sieroszewicach (1925-2012)”. Na spotkaniu obecny był Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak.

Gości przybyłych na spotkanie powitała dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach Maria Marciniak, która odczytała list Ks. Biskupa Stanisława Napierały skierowany na ręce Wójta Gminy Sieroszewice.

- Gratuluję pięknej monografii. Nie każde Bractwo może takim dziełem się poszczycić. Cieszę się, że w dzieje Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sieroszewicach wpisały się niektóre spotkania diecezjalne Bractw Kurkowych, w tym spotkanie opłatkowe w Rososzycy, 6 stycznia 2011 roku. Serdecznie pozdrawiam całą Brać Kurkową w Gminie Sieroszewice i wszystkim błogosławię – napisał pierwszy Biskup Kaliski, który ze względu na obowiązki duszpasterskie nie mógł przybyć na spotkanie.

zdjecie

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Sieroszewice podkreślał, że swoje istnienie bractwo zawdzięcza prezesowi Krzysztofowi Portasiakowi, który reaktywował tę organizację w 2000 roku.

 – Ponad 10 lat temu Pan Krzysztof odwiedził mnie i przedstawił historię bractwa strzeleckiego, które działało w gminie Sieroszewice od 1925 roku. Dzięki zaangażowaniu Pana Prezesa udało się reaktywować organizację. Dobrze, że historia bractwa została przedstawiona na kartach tej publikacji. Chciałbym Państwa zachęcić do przeczytania tej ciekawej książki – mówił wójt. Autorka opowiedziała o tym, co skłoniło ją do napisania książki oraz o jej treści, a także podziękowała Wójtowi Gminy Sieroszewice za wydanie publikacji.

zdjecie

zdjecie

O początkach reaktywacji bractwa w Sieroszewicach mówił prezes Krzysztof Portasiak. Podkreślił, że organizacja odrodziła się dzięki wójtowi Czesławowi Berkowskiemu i nieżyjącemu już dziś Stanisławowi Pułkownikowi. Prezes przedstawił działalność bractwa i udział w turniejach strzeleckich.

zdjecie

Głos zabrał także Ks. Prałat Alfred Mąka, który stwierdził, że bractwa kurkowe promują patriotyzm tak bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach. W swoim wystąpieniu Starszy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych i Marszałek Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Jerzy Wypych gratulował bractwu z Sieroszewic takiej monografii. Gratulacje na ręce autorki złożyli: radny powiatowy Marek Michalczak i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieroszewicach Maria Marciniak.

zdjeciePo spotkaniu była okazja do uzyskania dedykacji od autorki.

W spotkaniu uczestniczyli: Ks. Infułat Tadeusz Szmyt, Ks. Prałat Alfred Mąka, Ks. Włodzimierz Młynarkiewicz, Ks. Paweł Guździoł, ks. Łukasz Skoracki z Diecezjalnego Radia „Rodzina”, Wicestarosta Ostrowski Tomasz Ławniczak, radny powiatowy, a zarazem sołtys Masanowa Marek Michalczak, przewodniczący Rady Gminy Sieroszewice Paweł Siwak z radnymi, sekretarz Mirosława Busza, skarbnik Teresa Grzeszczyk, dyrektor Gminnego Zakładu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Barbara Stasiak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sieroszewicach Jerzy Pawłowski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Rososzycy Elżbieta Chmura, prezes Oddziału Zarządu Gminnego OSP Tomasz Woźniak, sołtysi z terenu gminy Sieroszewice, przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich, członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Sieroszewicach, prezesi bractw kurkowych z Diecezji Kaliskiej, delegacja Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Kolejnictwa, rodzina i przyjaciele autorki.

Dodał(a): Biuro Promocji
Odwiedzin: 541